TAM-arkiv mobilmeny

Träffa Marinette Fogde, ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd

Tidigare var Marinette Fogde forskare i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hon undersökte då Svenska Industritjänstemäns kommunikation och råd till studenter om att söka arbete. 2013 blev hon forskningschef på Arbetets museum. Hon har därmed fortsatt att arbeta med forskning, men på ett helt annat sätt än när hon var verksam vid Örebro universitet….

Arne H. Eriksson – en tjänstemannaforskare.

Arne H. Eriksson var en chef för TAM-Arkiv som hade en gedigen bakgrund inom tjänstemannarörelsen. Han bedrev också värdefull forskning om tjänstemannarörelsens och tjänstemännens historia.             Arne H. Eriksson tillträdde som chef för TAM-Arkiv 1995. Han hade då en gedigen bakgrund som ombudsman inom först Statstjänstemannaförbundet och sedan ST:s lokalavdelning i Malmö i bagaget. På…

Ingrid Wahlund – en eldsjäl för TAM

Ingrid Wahlund blev TAMs första kvinnliga chef. Underhennes tid på TAM bedrevs en mycket expansiv och livlig verksamhet påinstitutionen. Ingrid Wahlund utsågs 1989 till chef för Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum. En tjänst hon innehade till sin bortgång 1994. Under hennes ledning utvecklades TAM på många plan. Det blev en respekterad institution som dokumenterade och lyfte…

Torsdagstrivsel på TAM-Arkiv

En dag i veckan livar Kristina Larsson, arkivarie och registrator på Läkarförbundet, upp TAM-Arkiv i samband med att hon kommer hit och ordnar och förtecknar Läkarförbundets arkiv. Hur kommer det sig att det blev så? Hur det började En annons i en dagstidning aviserade att Läkartidningen sökte en vikarie. Kristina, som då var i 25-årsåldern,…

Emil Hildebrand – Vem var det?

Emil Hildebrand var mannen som introducerade proveniensprincipen i Sverige. Det är proveniensprincipen som ligger till grund för svensk arkivvård och även på TAM-Arkiv. Det är den princip man har i ryggmärgen när man arbetar på ett arkiv med det praktiska arbetet att ordna och förteckna ett arkiv. Ett arkiv ska, enligt proveniensprincipen, hållas samman som…

Win-Win när Mathias Andersson gör lärande i arbete på TAM-Arkiv

Sedan några veckor tillbaka har TAM-Arkiv nöjet att ha Mathias Andersson här. Han gör sin första period av lärande i arbete (LIA) hos oss. Med ett mer vardagligt språkbruk är LIA praktik inom yrkeshögskoleutbildning. Mathias är 26 år och studerar utbildningen Digital marknadsförare på Sälj- och marknadshögskolan. Han berättar att det han har lärt sig…

Thord Wallén – TAM’s first aficionado

Posted on March 29, 2023 by Leif Jacobsson Translation from Swedish by Andreas Lindahl The first managing director of TAM-Arkiv, Thord Wallén, was a real driving force. He was an educator; wrote books on the history of the white-collar movement and was also a poet. Thord Wallén. Photo: Allan Myrman. TAM-Arkiv (which today is TCO…

Besök hos en facklig eldsjäl

Ska fackliga företrädare vara förebilder för en god arbetsmiljö? Den numera pensionerade fackliga entreprenörssjälen Per Erik Boivie har inrett sitt eget arbetsrum på ergonomiskt och arbetsmiljömässigt föredömligt sätt. TAM-Arkivs medarbetare Leif Jacobsson har nyligen gjort en podd-intervju med Per Erik – en veteran inom TCO – och gjort en podd-intervju med honom i hans hem,…

Intervju med Andreas Lindahl

Andreas Lindahl heter personen som är bild- och fotoansvarig på TAM-Arkiv. Hur blev han först intresserad av foton? -Det började redan på låg- och mellanstadiet, berättar Andreas. Redan mycket tidigt fick han alltså upp ögonen för bilden magi. Han lärde sig framkalla bilder och när han började på högstadiet valde han foto som fritt valt…