TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Föreningen för svensk undervisningshistoria ▸ Föreningen för Svensk Underviningshistorias arkiv

Föreningen för Svensk Underviningshistorias arkiv

Beståndskod: TAM 708

Verksam från: 1920

Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation

Historia:

Föreningen för svensk undervisningshistoria bildades 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall. Syftet var att öka kännedomen om undervisningshistoria, undervisningsmaterial och undervisningsinstitutioner i Sverige. Detta genom att söka upp, samla in och bevara arkivalier rörande svensk undervisningshistoria.

Struktur och sökingångar:

Arkivet består av 6 hyllmeter arkivmaterial, och är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Beskrivning av arkivet:

Arkivet, som är litet till omfattningen, är förtecknat och lätt att hitta i.

Arkivet inkom till TAM-Arkiv 2010 och 2012 via föreningens redaktör Stig Nordström.

A1 Protokoll

I denna serie finns förutom protokoll även stadgar, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser. Från den tidigaste verksamhetsperioden finns inte mycket material bevarat rörande föreningens och årsböckernas ekonomi. Protokoll finns från 1927.

B3 Årsböcker

Den första årsboken kom ut 1921, året efter det att föreningen bildats. Under den första tiden utgjordes många årsböcker av lärarminnen och nytryck av undervisningshistoriska dokument. Några volymer innehåller värdefullt personhistoriskt innehåll: vol. 5, 10 och 30 innehåller Halls egen Rudbeckiusforskning, Albert Wiberg författare arbeten om olika reformpedagoger i vol. 66 och skrev en biografi om Broocman (vol. 77-78).  I vol. 104 finns en omfatande biografi om Anna Sandtröm och i vol. 112 finns Klas Bröms doktorsavhandling om Fridtjuv Bergs pedagogik. Fridtjuv berg och folkhögskolan behandlas i vol. 120, Ellen Keys pedagogiska tänkande i vol 140 och Carl Johan Blombergs studieår och livsgärning i vol. 150.

Akademiska avhandlingar började förekomma i årsböckerna från 1960 och ett dussin avhandlingar i pedagogik, historia och kyrkohistoria har utgivits. Serien “Utbildningshistoria” initierades 1988 och ger möjlighet att pulicera även mindre uppsatser. “Minnen och dokument” är ett återuppväckande av de gamla serierna “Hågkomster från folkskola” respektive “Läroverksminnen”. Skolledare, skolinspektörer, gymnasieinspektörer och lärare har presenterat minnen från sin yrkesverksamhet.

B4 Tidskrift

Föreningen för svensk undervisningshistoria ger ut en tidskrift sedan 2001: Vägval i skolans historia. I den kan man läsa korta artiklar om ställningstaganden under olika utvecklingsskeden. I arkivet finns pappersutgåvorna från 2001-2012. Nyare nummer ges numera ut digitalt.

Relaterade arkivbildare:

Bror Rudolf Hall.