TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Besökare ▸ Digitala bilder och dokument i Alfresco

Digitala bilder och dokument i Alfresco

Arbete med inskanning, identifiering och katalogisering av fotografier har sedan länge pågått på TAM-Arkiv med en äldre intern bilddatabas (Pictor). Numera har TAM-Arkiv gått över till Alfresco som system för digital förvaltning, både av bildmaterial och av dokument. Den gamla bilddatabasen finns än så länge kvar till dess att innehållet kan föras över till Alfresco. Alfresco nås internt på TAM-Arkiv av arkivarier.

År 2013 påbörjade TAM-Arkiv en inventering av bildsamlingarna, som ett steg i digitaliseringsarbetet. Över 200 000 bilder finns i arkiven, och även om samtliga av dessa inte kan digitaliseras under inventeringen, görs de ändå sökbara genom att metadata om exempelvis bildens motiv och sammanhang registreras i Alfresco.

Både dokument och bilder från arkiven digitaliseras fortlöpande, t.ex. i syfte för webbpublicering på TAM-Arkivs presentationssidor och webbutställningar. I samband med olika projekt har vissa bildsamlingar och serier av dokument genomgått en mer ingående inventering och mer heltäckande digitalisering.

Lärarstiftelsens bildsamlingar

Illustrationer från Sagabiblioteket och andra publikationer utgivna av Svensk Lärare-tidnings förlag har i ett projekt under 2014 digitaliserats och gjorts tillgängligt för återsökning via webben. Det rör sig om cirka 1500 teckningar och målningar i original från 1900-talets första hälft, utförda av flera av dåtidens mest namnkunniga konstnärer. Läs mer…

Föreningen för svensk undervisningshistorias publikationer

Digital utställningsverksamhet

Mellan 20132016 bedrev TAM-Arkiv projektet Månadens dokument, där arkivarier uppmärksammade intresseväckande handlingar i arkiven. Projektet går att ta del av här.