TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ PTK

PTK

PTK (tidigare förkortning för Privattjänstemannakartellen) är en samverkansorganisation för TCO- och Saco-förbund inom den privata sektorn.

PTK konstituerade stämma ägde rum den 16 juni 1973. Stämmans ombud representerade då Sveriges industritjänstemannaförbund (Sif), Handelstjänstemannaförbundet (HTF), som idag efter en sammanslagning heter Unionen. Ombud kom också från Sveriges arbetsledarförbund (SALF), som idag heter Ledarna och Civilingenjörsförbundet (CF), som idag efter en sammanslagning med ingenjörsförbundet har namnet Sveriges Ingenjörer. Inträdesansökningar förelåg också från sex SACO-förbund som enhälligt beviljades inträde.

Bildandet av PTK hade föregåtts av en lång och tidvis smärtsam process. Det som ingen under decennier trodde skulle bli verklighet skedde till slut – bildandet av ett samverkansorgan över organisationsgränserna. Till förste ordförande valdes Ingvar Seregard, som från början var yrkesverksam ingenjör och fackligt aktiv vid Volvo-Köpingverken och senare heltidsanställd förhandlingsdirektör inom Sif. Han var en drivande kraft i PTK:s inledningsskede och var kartellens ordförande fram till 1985.

PTK skapades för att man insåg att om förbunden förenade sina krafter skulle det ge en bättre förhandlingsstyrka och därmed stärka avtalen för de förbund som tog del av PTK-områdets möjligheter. PTK var en viktig plattform för tjänstemannaförbunden för att erhålla en större tyngd i löneförhandlingar gentemot arbetsgivarna, eftersom SAF och LO strävade efter att deras löneuppgörelser skulle vara norm för övriga.