TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Besökare ▸ Inskanning av fotografier

Inskanning av fotografier

Prislista

Första bilden befintlig skanning: 150 kronor. Följande bild/bilder 100 kronor per styck.

Första bilden ny skanning: 350 kronor. Följande bild/bilder 200 kronor per styck.

Vid större beställningar, kontakta arkivet@tam-arkiv.se.

Porto tillkommer om bilderna ska skickas med post på usb.

Kvalitet

Bilderna skannas i minst 300 dpi för tryckändamål. Nivåer kan justeras och dammretuschering göras.

Är högsta kvalitet inte prioriterad kan fotografierna skannas utan manuell justering och en lägre kostnad bli möjlig.

Leverans

Enstaka bilder kan levereras per mail eller vid besök på medtagen usb-sticka. Ett större antal bilder kan sändas via webbtjänsten Sprend som förmedlar en länk till en nedladdningsbar fil i zipformat.

Uppgifter för rättigheter

TAM-Arkiv kan vidarebefordra de uppgifter som ofta kan stå på baksidan av bildkopior, samt har i vissa fall referenser från tidigare bilder som beställts. Dock måste beställaren själv utifrån dessa uppgifter undersöka rättigheter och ersättning till upphovsman som gäller vid publicering, TAM-Arkiv åtar sig inte detta arbete och har inte juridiskt ansvar för beställarens användning.

Fotografiska bilder utan verkshöjd tagna före 1969 är oskyddade. För uppdragsfotografi före 1994 kan rättigheterna ligga hos en av TAM-Arkivs medlemmar.

För upphovsrättsskyddade bilder gäller att de är skyddade 70 år efter fotorgafens död. Beställaren kan söka på Internet utifrån fotografens namn och se om man får träffar på fotograf, ärvda rättigheter eller bildbyrå. Man kan även söka efter fotograf anslutna till Svenska Fotografers Förbund på www.sfoto.se/fotografer

Eftersom publicering för TAM:s medlemmar ofta handlar om medlemstidningar eller jubileumsböcker, och inte har kommersiellt syfte, går det ofta att komma överens med fotografen om ett skäligt pris, eller så avstår denne från ersättning.

Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.

Hänsyn måste även tas till avbildade personer av integritetsskäl. Detta är känsligare ju nyare i tiden bilderna är. Privatpersoner som publicerar bilder behöver den avbildades samtycke. Är publiceringen av journalistisk eller konstnärlig art ges undantag, bilderna får dock inte uppfattas som kränkande.

→ Mer om bildrättigheter