TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Internationell samverkan

Internationell samverkan

Den internationella verksamheten hör till de områden som TCO prioriterar högst. På grund av ekonomins ökande internationalisering, har även behovet av internationell facklig samverkan blivit större. Man samarbetar över gränserna med andra fackliga och internationella organisaioner.

Idag tas beslut i utlande som påverkar svenska arbetstagare, till exempel inom EU eller förtagsledningar i multinationella bolag. Därför sker en omfattande facklig intressebevakning Brysselnivå, då Sverige är medlem i EU och de fackliga organisationerna måste verka på den nivå där besluten fattas. I Bryssel finns ett samarbete mellan LO, TCO och Saco. TCO och LO:s samarbete i dessa frågor har en lång tradition, och att man i internationella sammanhang oftast bortser från nationella motsättningar. TCO arbetar inom FN-systemet, främst med fackorganet för arbetslivsfrågor – ILO, OECD:s fackliga råd TUAC, och med världsfacket IFS. 

Läs mer

Läs mer om TCO:s internationella samverkan och om t.ex. ILO, OECD och IFS, i kapitlet ”Internationell samverkan i Uno Westerlunds bok ”En glansfull framtid” – Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten. Till höger finns även ett antal artiklar ur TCO-tidningen, som rör internationella frågor.