TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ OFR

OFR

Den 1 januari 1991 skedde en sammanslagning mellan två förhandlingskarteller inom den offentliga sektorn: Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) och TCO-S för statligt anställda. Den nya kartellen fick namnet TCO-OF, men bytte namn redan år 1995 till Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).

Fackförbund med medlemmar inom stat, landsting och kommun anslöt sig. Inom OFR har arbetet med planering och uppföljning av avtal mellan parterna på den offentliga arbetsmarknaden varit i fokus. Dessutom har de samordnat vissa förhandlingar och en annan uppgift har alltid varit att utvärdera reslutat i förhandlingsarbetet. OFR har alltid levererat rapporter om löner, pension och allmänna villkor.