TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Finansförbundet

Med källorna till Finansförbundets historia

Under 1900-talets senare hälft har frågor om arbetstiden, jämställdhet och arbetsmiljö drivits. Från Svenska Bankmannaföreningen 1887 till Finansförbundet idag med 25 000 medlemmar inom bank och finanssektorn. Källorna till Finansförbundets historia finns hos TAM-Arkiv.

Svenska Handelsbankens kontor på Drottninggatan 5 i Stockholm, 1930. Finansförbundets arkiv.

Finansförbundets historia

Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Efter första världskriget, då banktjänstemännens reallöner sjunkit, ombildandes föreningen mot en mer facklig verksamhet. Först år 1936 fick föreningen förhandlingsrätt och år 1944, då föreningen bytt namn till Svenska Bankmannaförbundet, blev ett uttalat fackligt uppdrag inskrivet i stadgarna. Under 1900-talets senare hälft har frågor om arbetstiden, jämställdhet och arbetsmiljö drivits.

→ Läs mer