TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Föreningen Norden ▸ Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell – en tidig ordförande

Karl Axel Fryxell, föddes 1873 i Karlstad. Han var en svensk ämbetsman.

Karl Axel Fryxell blev filosofie doktor i Uppsala 1900 och avlade juris kandidatexamen där 1902. Han var sekreterare i Kommerskollegium 1906-1910, därefter expeditionschef i Finansdepartementet 1910-1913 och generaldirektör för Kommerskollegium från 1913 till 1935. Under Fryxells ledning utvecklades Kommerskollegium till ett modernt ämbetsverk med stor betydelse för det svenska näringslivet.

Han anlitades flitigt för offentliga uppdrag, och var ledamot av Statens livsmedelskommission 1914, ordförande i Tull- och traktatkommittén 1920-1923, var vice ordförande i Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap från 1928 samt ordförande i 1932 års kommitté för utredandet av handelspolitiken och den svenska exporten. Vid förhandlingar med främmande makter angående handelsfrågor intog Fryxell ofta en ledande ställning bland de svenska förhandlarna, bland annat vid förhandlingar med Danmark och Norge angående ekonomiskt samarbete, med Finland angående sjöfartstraktater och förbättrade kommunikationer och vid traktatförhandlingar med Tyskland och Frankrike.

Karl Axel Fryxell var handelspolitisk expert vid Genuakonferensen 1922. Han var ordförande i Föreningen Norden 1925-1928. Han utsågs av Sveriges regering till ordförande för Handelshögskolan i Stockholms direktion, Handelshögskolan i Stockholms högsta verkställande organ, 1924–1935.

Fryxell var ordförande i föreningen Norden (1925-28). Om Fryxells insats i föreningen Norden skriver föreningens förste sekreterare Nils Herlitz i sina hågkomster:

”Karl Axel Fryxell hade bakom sig det svenska ledarskapet i det betydelsefulla nordiska varuutbytet under slutet av världskriget, då han ingick i styrelsen (för att sedermera under några år fungera som ordförande); där blev han emellertid mera den korrekte ämbetsmannen än en livgivande kraft.” (Herlitz sid. 90).

Karl Axel Fryxell dog 1935 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.