TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Skattefrågor

Skattefrågor

 TCO betonar att skattesystemet ska gynna tillväxt i ekonomin, och att man därför bör eftersträva lägre skatt på arbete och kompetens. Det måste löna sig att utbilda sig och att ta på sig mer ansvarsfulla uppgifter.

1964 lämnade TCO ett yttrande över Allmänna skatteberedningens betänkande Nytt skattesystem. TCO:s yttrande innehöll bland annat ståndpunkter om sänkning av marginalskatterna och indexreglering av skatteskalorna. TCO ville även ha särbeskattning, samt omfördelning av skatteuttaget från direkt till indirekt skatt i form av socialavgifter och mervärdesskatt. Dessa förändringar ansåg TCO borde ingå i en översyn av skattesystemet. TCO gick dock inte in i diskussioner om skattetrycket, en hållning som verkar ha varit en konsekvent linje från början för TCO. 

I slutet av 1980-talet engagerade sig TCO i en intensiv debatt om skattefrågan. Vid den här tiden hade kritiken mot skattesystemet blivit mer utbredd. Planer och arbete för en skattereform påbörjades, vilket TCO uppfattade som positivt. Skattefrågan var en huvudpunkt på 1989 års kongress. Kongressen stödde reformplanerna i stort. Genomförandet av skattereformen påbörjades 1990 under socialdemokratisk ledning och fullföljdes efter valet 1991 av den nya borgerliga regeringen.

I TCO:s skatteprogram från 2006 fokuserar man på förvärvsinkomster, då TCO främst företräder sina medlemmar i deras egenskap av löntagare. Man vill också hålla fast vid grunddragen i skattereformen från 1990/91. För att stärka incitamenten till kompetensutveckling, rörlighet och ansvarstagande i arbetslivet föreslår TCO att högst 25 procent av de heltidsarbetande ska betala statlig skatt, samt att värnskatten slopas.

Läs mer

Läs mer om TCO:s ställning i skattefrågor i kapitlet ”Skattefrågor” i Uno Westerlunds bok ”En glansfull framtid” – Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.