TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Om Tam ▸ TAM:s kansli och arkiv förs samman

TAM:s kansli och arkiv förs samman

År 1993 sammanfördes TAM:s arkiv och TAM:s kansli till en centralt belägen lokal på Västmannagatan 52. Arkivdepån i Bergendal – inrättad 1968 hade nu alltså definitivt blivit historia.

TAM bytte 1997 namn till TAM-Arkiv för att spegla den förändrade situationen. Under den tid då TAM-Arkiv var beläget på Västmannagatan bytte institutionen chef några gånger. Arne H Eriksson blev 1995 chef på TAM-Arkiv. Han hade en bakgrund inom tjänstemannarörelsen och var doktorand i historia. Eriksson har bidragit till det historiska studiet av tjänstemannabegreppet.  År 2004 tillträdde Annelie Johansson som chef för TAM-Arkiv. Hon var etnolog och genomförde många yrkesminnesinsamlingar för TAM-Arkivs räkning.

En ny kulturtidskrift, TAM-Revy, började ges ut 1997. I denna tidskrift som fortsatt att vara en viktig del av TAM-Arkivs verksamhet bidrar forskare och personal på TAM-Arkiv med artiklar. Syftet med tidskriften är att spegla TAM-Arkivs verksamhet men också att publicera forskningsartiklar och recensera nyutkommen litteratur.

I mitten av 1990-talet började SACO-organisationer bli medlemmar i TAM-Arkiv. Sedan denna tid har alltså både TCO-förbund och SACO-förbund varit medlemmar i vårt arkiv. Styrelse och stämma slog i all endräkt fast att arkivfunktionerna utgjorde en professionell verksamhet, följande sina egna värden och normer och att arkivbildarnas/medlemsorganisationernas skiftande fackliga åskådningar var irrelevanta. Självfallet såg man SACO-familjen som det stora rekryteringsfältet men stadgar och policy utformades så att TAM-Arkiv skulle bli den naturliga hemvisten för alla riksorganisationer som inte hade sin tillhörighet hos ARAB (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek), således även de som inte ingår i de stora centralorganisationerna.

Källor

TAM-Arkivs eget arkiv, 186


  1. Upptakten till dagens TAM-Arkiv
  2. 1980-tal: TAM-Arkivs första år
  3. 1990-tal: Verksamheten fortsätter
  4. Kansli och arkiv förs samman
  5. Digital arkivering och tillgängliggörande