TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Läkaresallskapet ▸ Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Historik

Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm

Litteratur i urval

Bergstrand, H (1958): Svenska Läkaresällskapet 150 år: dess tillkomst och utveckling: en återblick. Lund

Bohm, E (1961): Okänd, godkänd och legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första femtio år. Stockholm

Fåhreus, R (1944): Läkekonstens historia 1-3. Stockholm

Haeger, K (1988): Kirurgins historia. Göteborg

Hellberg, I (1990): Professionalisering och modernisering: en studie av nordiska akademiker i offentlig tjänst. Stockholm

Ihre, T (2012): Abraham Bäck: Mannen som reformerade den svenska sjukvården. Stockholm

Johannisson, K (1990): Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter. Stockholm

Kock, W (1955): Medicinhistoriens grunddrag. Halmstad

Lennmalm, F (1908): Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908. Stockholm

Nilsson, G (1947): Läkaresällskapets historia 1908-1938. Stockholm

Nyberg, G (2009): Doktor Carlander i praktiken. Stockholm

Pontén, J (1980): Gudar, präster och läkekonst. Södertälje

Rössner, S (red.) (1983): Svenska Läkaresällskapet 175 år. Utgiven under ledning av Svenska Läkaresällskapet. Stockholm

Sjöstrand, NO (2003): Ett sekel med läkaren i fokus. Läkarförbundet 1903-2003. Sveriges Läkarförbund. Värnamo

Stolt, C-M (1977): Kaos och kunskap. Medicinens historia till 2000. Studentlitteratur. Lund

Til at stwdera läkedom (2008): tio studier i svensk medicinhistoria. Lund

Öberg, L (1996): Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920. Stockholm