TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ Arkivredovisning

Arkivredovisning

Arkivredovisningen är en beskrivning av arkivets struktur och innehåll, och är ett hjälpmedel till att hitta i arkivmaterialet.

Oförtecknade arkiv

När arkiv inte är förtecknade blir de svåra att hitta i. Att söka och ta fram rätt handlingar försvåras. Därför rekommenderar vi att arkivmaterial ska vara förtecknat innan leverans. Om materialet är oförtecknat, kan förtecknings- och ordningsarbeten beställas som en tilläggstjänst av TAM-Arkiv. Läs mer via länken nedan eller högermenyn.

Arkivförteckningar

Alla arkivbildare och arkiv som förvaras på TAM-Arkiv ingår i en sökbar arkivdatabas som hålls uppdaterad. Arkivförteckningarna går även att nå via hemsidan.

Om du behöver hjälp med hur man söker bland arkivförteckningens huvudrubriker och olika delar, titta gärna på vår guide för arkivförteckningar som finns här på hemsidan.

Tillgänglighet

Förutom att de finns tillgängliga hos TAM-Arkiv, så är förteckningarna tillgängliga hos vissa andra större arkiv och hos historiska och etnologiska institutioner vid universitet och högskolor. Samtliga arkivbildare hos TAM-Arkiv finns också redovisade i den nationella arkivdatabasen NAD.

Sedan mitten av 1980-talet tillämpar vi oftast det allmänna arkivschemat vid förteckning av arkiven. Äldre arkiv, liksom personarkiv, kan dock vara redovisade på andra sätt. De senaste åren har vi även påbörjat arkivredovisning enligt verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Den samlade publiceringen och spridningen av förteckningar och register riktar sig till medlemmar, forskare, studenter och allmänhet.