TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Förtecknings- och ordningarbete

Förtecknings- och ordningarbete

Om ert arkiv är oförtecknat eller i dålig ordning, rekommenderar TAM-Arkiv att ett förtecknings- och ordningsuppdrag beställs från oss.

Vid ett förteckningsuppdrag går en arkivarie systematiskt igenom arkivmaterialet och beskriver det i vår arkivdatabas och gör arkivet sökbart. Vid ett ordningsuppdrag arbetar en arkivassistent med att exempelvis lägga om materialet i arkivboxar, ta bort gem och plastmappar och rensa bort annat som kan försämra möjligheterna att bevara materialet. Observera att vi inte brukar förteckna gallringsbart material, dvs. arkivmaterial som ska förstöras inom några år.

Sedan mitten av 1980-talet tillämpar vi oftast det allmänna arkivschemat vid förteckning av arkiven. Äldre arkiv, liksom personarkiv, kan dock vara redovisade på andra sätt. De senaste åren har vi även påbörjat arkivredovisning enligt verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Alla arkivförteckningar går att nå via hemsidan, via Klara arkivsök. De flesta arkiv som förvaras hos TAM-Arkiv är förtecknade och i ordnat skick, men det finns arkiv som saknar arkivförteckning och som därför är svåra att söka i. Varje medlemsorganisation får även sin arkivförteckning utskriven på papper.

 

Till översikt: Arkivtjänster