TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning

Om forskning på TAM-Arkiv

Att främja vetenskaplig forskning är en grundläggande målsätt­ning för TAM-Arkiv. Arkivets källmaterial – dokument, foton och tidskrifter – kan användas för att forska om sådant som tjänstemännens och akademikernas organisationer, profes­sion­alise­ring samt om arbetslivet och dess förändring.

TAM-Arkiv främjar forskning genom stöd till studenter och forskare, kontakt och samverkan med universitet och högskolor, seminarier och föreläsningar, samt genom de publikationer som ges ut av TAM-Arkiv. Våra kunniga arkivarier bistår forskare genom att ta fram arkivmaterial efter ämne och inriktning. Arkivarierna kan också bidra med kunskap om arkivbildarna och deras förflutna.

Forskarsal, bibliotek, och besöksinformation

TAM-Arkiv har en forskarsal med referenslitteratur och forskarplatser för studier. Läs mer under Forskarservice. TAM-Arkiv har även ett bibliotek som förmodligen är ett av de bästa biblioteken i Sverige med inriktning mot tjänstemanna- och akademikerhistoria och våra medlemsorganisationers historia.

Forskningsområden, uppsatsämnen och litteratur

För den som är vill ha förslag på uppsatsämnen, eller som letar litteratur, finns mer information under Forskningsområden och litteratur. TAM-Arkiv ger även ut kulturtidskriften Nio-Fem som innehåller forskningsartiklar, recensioner, intervjuer samt notiser om aktuell verksamhet vid TAM-Arkiv. Forskningsverksamhet kan också bedrivas av icke-akademiska forskare. Exempelvis kan släktforskare ha glädje av våra arkiv för att undersöka sin släktskapshistoria.

Forskningsrådet

TAM-Arkivs forskningsråd verkar för att främja forskning inom vårt verksamhetsområde. Forskningsrådet utdelar årligen Gerda Höjers pris som belönar framstående forskning om tjänstemän och akademiker.