TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Fackföreningarna ▸ Yrken inom TCO-förbunden

Yrken inom TCO-förbunden

Flertalet tjänstemannayrken finns representerade inom TCO. Nedan ges några exempel.

Ingenjörerna och teknikerna inom TCO är organiserade inom flera olika TCO-förbund t ex Unionen (bildat 2008 genom sammanslagningen av Sif och HTF), Fackförbundet ST, Vision (f.d. SKTF) och Försvarsförbundet, som tidigare hette Försvarets Civila Tjänstemannaförbund (FCTF). Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker är organiserade i Vårdförbundet (tidigare SHSTF Vårdförbundet) och Försvarsförbundet samt Unionen.

Personal som arbetar med IT liksom anställda inom yrkesgrupperna administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete finns på praktiskt taget hela arbetsmarknaden och är organiserade inom flertalet av TCO:s medlemsförbund t ex Unionen, Fackförbundet ST, Vision, Polisförbundet och Försvarsförbundet. Anställda inom bank- och försäkringssektorerna är organiserade inom Finansförbundet resp. FTF – facket för försäkring och finans.

Lågstadielärarna, mellanstadielärarna och ämneslärarna inom TCO är organiserade i Lärarförbundet, liksom förskollärarna och fritidspedagogerna inom förskolan och fritidshemmen. Detsamma gäller bl.a. hushålls- och textillärare, slöjdlärare och yrkeslärare, musiklärare och bildlärare. Även skolledare är i viss utsträckning organiserade inom förbundet.

Folkhögskolelärarna är organiserade i Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL). En del lärare och forskare vid högskolan är organiserade i Fackförbundet ST och Lärarförbundet, men de flesta tillhör olika Saco-förbund.

Tjänstemän inom de sociala yrkena är organiserade i flera olika förbund. Inom den offentliga sektorn är de flesta organiserade inom Fackförbundet ST och Vision. Inom den privata sektorn är många organiserade inom Unionen.

Sjuksköterskorna är organiserade i Vårdförbundet.

De anställda inom informations- och kulturyrkena är organiserade inom flera olika TCO-förbund, t ex Fackförbundet ST och Vision samt olika förbund inom den privata arbetsmarknadssektorn. Journalisterna är organiserade inom Journalistförbundet (SJF), i vissa fall med dubbelanslutning till något annat förbund. Skådespelare, regissörer och andra teaterarbetande tillhör Teaterförbundet och högskoleutbildade yrkesmusiker Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf).

Apotekstjänstemän är organiserade i Farmaciförbundet. Andra exempel på yrkesförbund är Tull-Kust och Polisförbundet. Försvarets civila personal inom TCO tillhör Försvarsförbundet.

Fartygsbefäl och maskinbefäl tillhör Ledarna som organiserar arbetsledare inom olika sektorer av arbetsmarknaden. Skogs- och lantbrukstjänstemännen som har agrara och ekonomiska arbetsuppgifter är organiserade i Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF).

Totalt omfattar TCO tolv medlemsförbund, varav elva även är anslutna till TAM-Arkiv.