TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Barnmorskeförbundet ▸ Forskning och litteratur om Svenska barnmorskeförbundet

Forskning och litteratur om Svenska barnmorskeförbundet

Litteratur och avhandlingar i urval:

Keinänen, Marja-Liisa, Från jordemor till barnmorska : övergången från traditionell födelsehjälpsmodell till skolmedicinsk modell, ingår i Svensk religionshistorisk årsskrift,
Stockholm 1985

Wiktorell Gyrith, Tre generationer mödrars kunskapsöverföring vid graviditet, förlossning och moderskap, Hälsouniversitetet i Östergötland, Institutionen för omvårdnadsforskning,
Linköping 1997

Öberg Lisa, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920,
Stockholm 1996

Öberg Lisa, Privatpraktiserande barnmorska : ett yrke som försvann,
ingår i ”Det evigt kvinnliga”, Lund 2001

Milton Lena, Folkhemmets barnmorskor. Den svenska barnmorskekårens professionalisering
under mellan- och efterkrigstid
, Uppsala 2001

Ahlenius Gabriella, Ellen Erup : ett kvinnohistoriskt porträtt av en barnmorska,
Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Stockholm 2002

Höjeberg Pia, Syster Stork : Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837-1912- Liv och skriftställare, Stockholm 2007

Forsberg, Kerstin, Att våga gå: barnmorska i Kongo, Visby 2009

Edberg, Elin, Mathilda Fogman : själasörjare och barnmorska i den laestadianska väckelserörelsen, ingår i ”Eldsjälar i Lappmarken”, 2011

Höjeberg Pia, Jordemor, barnmorska och barnaföderska: barnafödandets historia i Sverige, Stockholm 2011

Svenska Barnmorskeförbundet, 300 år i livets tjänst, Solna 2011

Nordgren Lena, Österberg Sofia Almerud (red.), Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden, Lund 2014