TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Publikationer ▸ TAM-Arkivs skriftserie

TAM-Arkivs skriftserie

Ända sedan starten har TAM-Arkiv publicerat texter om tjänstemän och akademikers historia. Skriftserien, tidigare kallad “Tjänstemän &  historia”, ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd.

Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945

Samuelson, Karl-Wilhelm, “Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945”, Nr 8 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm 2023.

Boken behandlar organisationsarbetet bland statstjänstemännen, från de första ansatserna till personalföreningar under 1800-talets sista årtionden, över föreningsbildandets stora era strax efter sekelskiftet, till det komplicerade spel kring centralorganisationsfrågoan som 1944 fick sin avslutning med det nya TCO:s tillkomst.

Boken tecknar de statliga personalorganisationernas första tidsskede med detaljskärpa och bredd, och…

Läs mer »

2023-07-12

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. Interna och externa relationer 1936-1964

Holmér, Rolf, “Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. Interna och externa relationer 1936-1964”, Nr 7 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm 2020.

Forskningen om den svenska tjänstemannarörelsen är eftersatt. Få akademiska avhandlingar är framlagda och publicerade. Ett av undantagen är historien om ett av de största förbunden inom tjänstemannaområdet: Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, som idag heter Vision.

Som för många andra tjänstemän kom den fackliga organiseringen igång först i slutet av första världskriget…

Läs mer »

2020-12-31

Tjänstemännen och deras rörelser

Björnsson, Anders, “Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv”, Nr 6 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm 2016.

Under 1900-talet växte tjänstemannagrupperna inom stat, kommun och enskild tjänst på ett dramatiskt sätt, och redan på åttiotalet var deras totala lönemassa större än arbetarkollektivets. Idag är TCO:s och Sacos medlemmar sammantagna fler än LO:s. Tjänstenäringarna omfattar numera långt fler anställda än industrinärningarna. Under den här processen har tjänstemännen…

Läs mer »

2017-10-19

Saco i historiens backspegel

Strand, Sven-Erik. “Saco i historiens backspegel. En studie om fackliga arbetstagarorganisationers funktioner i ett demokratiskt politiskt system”, Nr 5 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm 2013.

Hur kom det sig att akademikerna valde att organisera sig i en egen centralorganisation? Varför valde några yngre jurister och läkare att ta initiativ till en organisering som vi idag ser som fullständigt självklar? Var det en tillfällighet att just läkare och jurister stod bakom initiativet? I boken “Saco…

Läs mer »

2013-03-16

Fler förmår mer – Ett sekel med tjänstemän

Wahlund, Ingrid och Wallén, Thord, “Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän”, TCO/TAM, 1990

Ur förordet (förkortat): Alltför sällan skildras tjänstemännen och tjänstemannarörelsen ur ett historiskt perspektiv. Med denna skrift har vi därför velat exemplifiera hur tjänstemännens förhållanden idag har sina rötter i det förgångna. En målsättning är att belysa händelser och ställningstaganden under dess historia. Vi har även velat peka på sambanden…

Läs mer »

2012-12-13