TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945

Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945

Boken behandlar organisationsarbetet bland statstjänstemännen, från de första ansatserna till personalföreningar under 1800-talets sista årtionden, över föreningsbildandets stora era strax efter sekelskiftet, till det komplicerade spel kring centralorganisationsfrågoan som 1944 fick sin avslutning med det nya TCO:s tillkomst.

Boken tecknar de statliga personalorganisationernas första tidsskede med detaljskärpa och bredd, och öppnar med sina omfattande statistiska redovisningar för vidare analyser över tjänstevillkor och organisationsbenägenhet.

Dessa de yttre villkorens och organiseringens grundfakta bildar förutsättningarna och fonden till bokens andra huvudtema, nämligen den sekvens av försök till aggregering av de offentliganställda tjänstemannagrupperna i sam- och topporganisationer som slutligen utmynnade i den uppdelning mellan det nya TCO, SR och LO, som satt en än idag bestående prägel på den svenska arbetsmarknadens organisationskarta. Författaren påpekar här, att frånvaron av överenskommelse mellan Statstjänstemannanämnden å ena sidan och Statstjänarkartellen inom LO å den andra rörande fördelningen av statstjänstemannagrupperna, gjorde det möjligt för gamla T.C.O. att bygga upp en ställning på det statliga området som man från början saknat.

Boken får sin slutpunkt den 11 juni 1944, då nya TCO konstitueras.

Pris: 150 kr plus porto.

 

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2023-07-12