TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Utbildningspolitik

Utbildningspolitik

TCO står för tanken att ett samhälle med många välutbildade har bättre förutsättningar att vara ett samhälle med god tillväxt  och konkurrensförmåga. Även att integrationen av utlandsfödda och den sociala rörligheten gynnas av att ambitionsnivån är hög. 

När TCO bildades var den en sammanslutning av förbund där arbetstagarna hade gemensamt att de antingen hade realskola eller flickskola som grund för en yrkesutbildning eller att de arbetat sig upp från arbetaryrken. Få hade studentexamen, och knappast någon hade gått raka spåret genom ett högre allmänt läroverk. Tjänstemännen blev påminda om sin brist på utbildning då högre positioner gick via studenten och högre studier.

Upplevelsen var att det formella utbildningssystemet inte ställde upp för individen och att det konserverade hierarkier. Detta utgjorde en grund för krav på stora förändringar inom utbildningssystemet, då man på allvar tog tag i utbildningsfrågorna. TCO tog till sig idén om att utbildning är nyckeln till utveckling, individuellt och för samhället. Utbildningsreformer skulle demokratisera arbetslivet och skapa möjligheter till utveckling för människor.

Läs mer

Läs mer i kapitlet ”Utbildningspolitik” i Uno Westerlunds bok ”En glansfull framtid” – Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten. Till höger finns även ett antal artiklar ur TCO-tidningen, där utbildningsfrågor diskuteras.