TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  SSR ▸ Forskning och litteratur om SSR

Forskning och litteratur om SSR

Litteratur

Kristenson, Per Olof (författare) och Sveriges socionomers riksförbund (medarbetare): “Det är vi som är … : SSR”. 1979.

Akademikerförbundet SSR: “Framtidens personalarbete : ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen”. Akademikerförbundet SSR. 1993.

Hallebrant, Lennart & Johansson, Ingrid & Olsson, Sven-Erik: “Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker : fakta, råd och tips”. Arbetsförmedlingen Akademiker i Lund. 1993.

Tollgerdt-Andersson, Ingrid: “Ledare och ledarskap : en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening”. Akademikerförbundet SSR. 1997.

Cregård, Anna: “Framtida kompetens för samhällsvetare och ekonomer : en debattskrift”. Akademikerförbundet SSR. 1999.

Barnombudsmannen, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund & Vårdförbundet: “Elevhälsa : rapport från enkätundersökning maj 2002 bland skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer”. 2002.

Leander, Katarina: “Jubileumsbok : Dynamicus 20 år 1982-2002”.  Akademikerförbundet SSR & Institutet för personal- och företagsutveckling i Uppsala. 2002.

Lundenmark, Tomas: “En särskild historia: berättelsen om SSR”. Akademikerförbundet SSR. 2003.

Akademikerförbundet SSR: “Hot och våld i arbetslivet : en facklig handbok”. 2004 och 2007.

Kratz, Anita: “Spaning med varning : från maktlöshet till hopp för välfärden”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2006.

Esbjörnsson, Berit & Johansson, Annelie: “Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar.” 2006.

Rolfer, Bengt: “En ny arbetslinje? : röster om den nya arbetsmarknadspolitiken”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2007.

Rolfer, Bengt: “Spaning efter socialpolitiken : om en debatt som försvann”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2009.

Rolfer, Bengt: “Reptricket : en debattbok om arbetslinjen”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2010.

Blennberger, Erik: “Etik för samhällsvetare: en etisk kod med fallbeskrivningar”. Individ & samhälle och Akademikerförbundet SSR. 2011.

Akademikerförbundet SSR:  “Kunskapssprång för välfärden: utbildnings- och forskningspolitiskt program för akademikerförbundet SSR”. 2012.

Ur uppsatsdatabasen DIVA

Nygårds, Annelie & Sandberg, Malin: “Hot och våld i socialarbetares yrkesutövning: Threats and violence in the socialwelfare secretary occupation.”. Studentuppsats (examensarbete för kandidatexamen). Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Sociologi. Falun. 2009.

Törnblom, Eva: “Gränslöst uppdrag: om fackligt förtroendevaldas psykosociala arbetsmiljö”. Studentuppsats (examensarbete för magisterexamen). Psykologi. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. 2009.

Tidsskrifter

Socionomen
Akademikern
Chefstidningen
SSR-tidningen