TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Läkaresallskapet ▸ Sektioner och föreningar

Sektioner och föreningar

Sektioner

(Årtalet efter sektionen anger när första arbetsordningen godkänts)

Allergiforskning 1946

Allmänmedicin 1969

Andrologi 2002

Anestesi- och intensivvård 1954

Arbets- och miljömedicin 1907

Audiologi 1990

Barn- och ungdomspsykiatri 1956

Barnkirurgi 1977

Beroendemedicin 1967

Cardiologi 1947

Dermatologi och venereologi 1958

Diabetologi 2005

Endokrinologi 1945

Fysiologi 1943

Gastroenterologi 1954

Geriatrik och gerontologi 1951

Handkirurgi i 981

Hematologi 1966

Idrottsmedicin 1952

Infektionssjukdomar 1954

Internmedicin 1941

Kirurgi 1907

Klinisk cytologi 1962

Klinisk fysiologi 1958

Klinisk immunologi 1983

Klinisk kemi 1956

Klinisk neurofysiologi 1964

Klinisk nutrition 1965

Lungmedicin 1940

Läkemedelslära 1907

Medicinens historia 1907

Medicinsk genetik 1969

Medicinsk informatik 1969

Medicinsk mikrobiologi 1907

Medicinsk psykologi 1964

Medicinsk radiofysik 1981

Medicinsk radiologi 1942

Medicinsk teknik och fysik 1956

Medicinsk undervisning 1969

Neurokirurgi 1970

Neurologi 1907

Njurmedicin 1967

Nuklearmedicin 1970

Obstetrik och gynekologi 1905

Odontostomatologi 1946

Oftalmologi 1923

Onkologi 1975

Ortopedi 1954

Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi 1907

Patologi 1943

Pediatrik 1912

Plastikkirurgi 1978

Psykiatri 1907

Rehabilitering och fysikalisk medicin 1920

Reumatologi 1946

Rättsmedicin 1976

Rättspsykiatri 1993

Smärtlindring 2002

Socialmedicin 1971

Thoraxkirurgi 1981

Trafikmedicin 1969

Transfusionsmedicin 1967

Transplantation 1987

Tropikmedicin 1984

Urologi 1957

Invalda lokala läkaresällskap och associerade föreningar

Göteborgs Läkaresällskap

Helsingborgs Läkaresällskap

Jönköpings Läkaresällskap

Karlskrona Läkareförening

Linköpings Läkaresällskap

Läkaresällskapet i Lund

Umeå Läkaresällskap

Upsala Läkareförening

Örebro Läkaresällskap

Arbetsgruppen för Cystisk Fibros

Svensk Epidemiologisk Förening

Svensk förening för glesbygdsmedicin

Svensk förening för medicinsk angiologi

Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik

Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi

Svensk förening för obesitasforskning

Svensk förening för ortopedisk medicin

Svensk förening för palliativ medicin

Svensk Katastrofmedicinsk förening

Svensk Läkareförening för Akupunktur

Svenska läkare mot kärnvapen

Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening

Svenska skolläkarföreningen

 

Uppgifterna är publicerade år 2008

 

Källa

Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm