TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Filip Anger

Filip Anger

Filip Anger föddes den 1:a september 1898 i Angered, Älsborgs län.

Studier och tidigt arbetsliv

Filip Anger började sina högre studier vid Sociala Institutet i Stockholm. Han avlade en fil.kand-examen 1923. År 1940 blev han anställd som amanuens vid Stockholms stads statistiska kontor.  Parallellt med sitt fackliga engagemang fortsatte han sitt yrkesarbete vid Stockholms stads statistiska kontor fram till 1963. Efter hand befordrades han till högre befattningar. Först blev han förste aktuarie och till slut ställföreträdande chef.

Facklig karriär

Han fick tidigt ledande uppdrag i Stockholms tjänstemannaföreningar och var en drivande kraft i det komplicerade föreberedelsearbete som ledde till att Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) – numera omdöpt till Vision – bildades i juni 1936. Han utsågs vid SKTF:s grundande till den nybildade organisationens sekreterare och verkställande ledamot i det förbundets styrelse och arbetsutskott. Han valdes sedan till förbundsordförande vid en ordinarie kongress 1948. Han omvaldes sedan som föreningens ordförande tre gånger och kvarstod fram till år 1961 då förtroendeuppdraget som ordförande ändrades till en heltidssyssla.

Filip Anger blev styrelsemedlem redan när T.C.O. (de stats- och kommunalanställda tjänstemännens organisation) bildades 1937.  Han medverkade mycket aktivt när T.C.O. och Daco slogs samman till en ny gemensam tjänstemannaorganisation – dagens TCO

Ordförande inom TCO

När TCO bildades 1944 blev han vice ordförande tills första juli 1960 då han utsågs till TCO:s ordförande efter Harald Adamssons avgång. Han var ordförande i nästan ett år – tills den 28 maj 1961 då en ny ordinarie kongress hölls. Angers ordförandetid blev alltså ett kortvarigt mellanspel även om han en period fanns med i diskussionerna kring vem som skulle bli ny ordinarie ordförande. Vid 1961 års kongress efterträddes han emellertid av Otto Nordenskiöld som hade förordats av en enhällig valberedning.  I sitt installationstal tackade Nordenskiöld Filip Anger för hans insatser som ordförande fram till kongressen och för hans 30-åriga engagemang för tjänstemannarörelsen och SKTF. I sitt tal påminde Nordenskiöld också om Filip Angers medlande insatser i samband med schismen TCO-SIF.

Övrigt engagemang

Anger tog flera initiativ till en mångsidigt internationellt fackligt samarbete. Han var bl.a. i generalsekreterare inom det internordiska sekretariatet för kommunaltjänstemän mellan 1962-1964

Han satt också med i många styrelser och utredningar, exempelvis var han styrelseledamot vid Socialinstitutet i Stockholm 1951-1963

I olika artiklar från hans frånfälle 1984 beskrivs han som en färgstark, initiativkraftig man med en förmåga att alltid urskilja det positiva i tillvaron.

Efter TCO-tiden

Åren 1964 till 1972 var han tjänsteman vid Salénrederierna. År 1964 blev han av den engelska motsvarigheten till SKTF utsedd till hedersledamot – den förste utlänning som fick den äran. Filip Anger avled den 6:e april 1984, varpå ett personarkiv upprättades.