TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning ▸ Forskningsrådet

Forskningsrådet

Det övergripande ansvaret för forskningsfrämjandet ligger på TAM-Arkivs forskningsråd.

Rådet började sin verksamhet hösten 1987 och har idag följande sammansättning:

  • Ken Bjerregaard, fil. mag. i historia. Tidigare utbildningschef på TCO.
  • Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
  • Marinette Fogde, forskningschef vid Arbetets museum i Norrköping
  • Lars-Erik Hansen (ordf), fil. dr i historia, chef för TAM-Arkiv
  • Anders Kjellberg, professor i sociologi, Lunds universitet
  • Lars Kvarnström, docent i historia, Linköpings universitet
  • Mikael Ottosson, docent i arbetslivsvetenskap, Lunds universitet
  • Marie Steinrud, intendent, Nordiska museet
  • Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, Institutet för social forskning (SOFI)
  • David Östlund, docent i idéhistoria, Södertörns högskola

Bakgrunden till TAM-Arkiv:s forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper.


Läs mer: