TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning ▸ Forskningsrådet

Forskningsrådet

Det övergripande ansvaret för forskningsfrämjandet ligger på TAM-Arkivs forskningsråd.

Rådet började sin verksamhet hösten 1987 och har idag följande sammansättning:

  • Ken Bjerregaard, fil. mag. i historia. Tidigare utbildningschef på TCO.
  • Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
  • Marinette Fogde, forskningschef vid Arbetets museum i Norrköping
  • Lars-Erik Hansen (ordf), fil. dr i historia, chef för TAM-Arkiv
  • Anders Kjellberg, professor i sociologi, Lunds universitet
  • Lars Kvarnström, docent i historia, Linköpings universitet
  • Mikael Ottosson, docent i arbetslivsvetenskap, Lunds universitet
  • Marie Steinrud, intendent, Nordiska museet
  • Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, Institutet för social forskning (SOFI)
  • David Östlund, docent i idéhistoria, Södertörns högskola

Bakgrunden till TAM-Arkiv:s forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper. Läs mer här.


Läs mer: