TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Civilekonomerna ▸ Civilekonomernas arkiv

Civilekonomernas arkiv

Verksam från: 1968

Typ av organisation: Fackförbund (Saco)

Tidigare namn, andra namnformer: Civilekonomernas Riksförbund (1968-1990)

Historia:

Civilekonomernas Riksförbund (Civilekonomerna) är både ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Som fackförbund arbetar man för att medlemmarna ska få bra villkor i sitt arbetsliv och som intresseorganisation för att medlemmarna ska utvecklas i sina karriärer. Civilekonomernas historia går att spåra tillbaka till 1937 då Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer bildades.

Struktur och sökingångar:

Civilekonomernas förbundsarkiv är än så länge ett litet arkiv omfattande ca 30 hyllmeter. Arkivet är ordnat enligt det allmänna arkivschemat.

→ Se arkivförteckningen

Beskrivning av arkivet:

Arkivets äldsta material återfinns i serie A1b – FST:s årsmötesprotokoll med bilagor och handlingar, vilka ger en inblick i föreningens första år, hur och varför föreningen startades samt de första viktiga frågorna. Även i serie F10 volym 1 återfinns historiskt material från FST:s första tid.

Verksamhetsberättelser återfinns i serie B2a – Förbundets verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Förbundets äldre verksamhetsberättelser mellan 1937-1969 finns i serie B2b – FST:s verksamhetsberättelser.

Civilekonomernas utbildningspolitiska program återfinns i Utbildningsutskottets handlingar i serie F3a, samt handlingar kring ekonomutbildningens innehåll, kvalité och status i serie F3b. Här finns många av förbundet publicerade broschyrer angående utbildning.

Sedan 1983 ger Civilekonomerna tillsammans med CF, Sveriges Civilingenjörsförbund, ut en förbundstidning som fram till nr 2 1994 hette CivilekonomNytt och därefter kortades till Civilekonomen. Tidningen uppdaterar medlemmar om för tiden aktuella frågor m.m. Serie B3.

Information från kansliet når också ut via Cirkuläret, senare kallat Uppskattat, serie B6:3 och B6:4. Tidigare hade Civilekonomerna (då CR) viss medlemsinformation i SCF:s tidning Ekonomen. Se arkivbildare Svenska Civilekonomföreningen, SCF.

Ett fåtal fotografier finns i TAM-arkivs fotosamling. Främst är det bilder från PTK-skolan på Djurö under 1980-talet samt bilder från CIADEC:s sammanträde i Budapest 1995. Från 1996 års jubileum i Gyllene salen finns ett fåtal bilder samt en dvd.

OBS: Enkätsvar, opponenters utlåtanden om doktorsavhandlingar i företagsekonomi (F3g) är spärrade för allmän tillgänglighet i tio år räknat från utgången av det år när handlingen upprättades.

Relaterade arkivbildare:

Föregångarna, Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer, FST (1937-1990) och Civilekonomer i Allmän Tjänst, CIAT (1954-1967) ingår i Civilekonomernas arkiv.

Övriga arkivbildare: Svenska Civilekonomföreningen, SCF (samarbete 1977-1982).