TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ "En glansfull framtid" – Ur TCO:s historia 1944-2010

"En glansfull framtid" – Ur TCO:s historia 1944-2010

När facklig historia skrivs har historiker och samhällsvetare ägnat liten uppmärksamhet åt tjänstemannarörelsen jämfört med den fackliga arbetarrörelsen. En glansfull framtid – Ur TCO:s historia 1944-2010 är skriven av tidigare TCO-medarbetaren Uno Westerlund, och analyserar TCO:s roll i samhället, i egenskap av centralorganisation för förbund av de anställda vilka beskrivits med ord som ”tjänstemannaklassen, medelklassens löntagare, intellektuellt arbetande funktionärer.”

När nuvarande TCO bildades 1944 förutspådde dess hedersordförande Viktor von Zeipel organisationen ”en glansfull framtid”. Medlemsantalet har sedan dess växt från 240 000 till 1,2 miljoner vid bokens utgivning (2010). Medlemskåren brukar beskrivas som ett ”tvärsnitt av Sverige”. Westerlunds bok analyserar TCO:s roll i samhället från 1944 fram till idag.

Bokens författare, Uno Westerlund, arbetade inom TCO; på 1970- och 80-talen med utbildnings- och forskningspolitik och från 1993 till sin pensionering 2002 med internationella frågor.

Läs boken som pdf

Ladda ner och läs boken, kapitel för kapitel:

En glansfull framtid. Del 1. Om facket.

En glansfull framtid. Del 2. Tjänstemännens fackliga organisering

En glansfull framtid. Del 3. TCO:s kärnfrågor.

En glansfull framtid. Del 4. Perspektiv på TCO.