TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Läkaresallskapet ▸ I Svenska Läkaresällskapets arkiv

I Svenska Läkaresällskapets arkiv

Valda arkivdokument

Några valda dokument ur arkivet ger en bild av Svenska Läkaresällskapets omfattande och varierande verksamhetsområden.

Remissyttrandet från 1968 angående Intersexuellas könstillhörighet känns aktuellt idag och kan förefalla framsynt för sin tid.