TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ TAM 6 – Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisningar 2.0

TAM 6 – Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisningar 2.0

Denna rekommendation föreslår en struktur för hur information vid fackliga organisationer kan ordnas upp. TAM-Arkiv har tagit fram en gemensam informationsstruktur med utgångspunkt i våra medlemmars, de fackliga förbundens, typiska verksamhetsområden och tidigare framtagna dokumenthanteringsplaner. Denna tjänar som en grundläggande mall för att ta fram en specifik dokumenthanteringsplan för ett medlemsförbund. Planen är reviderad 2012 (Version 2.0) med gallringsanvisningar för olika handlingstyper. Dessa anvisningar är förslag, beslut fattas av varje medlemsförbund. Vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer på rekommendationen!

Ur innehållet:

Standarder och föreskrifter
Struktur för dokumenthanteringsplan
Metadata för handlingsslag och handlingstyper
Gallringsanvisningar för handlingstyper

Mer information: