TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Besökare ▸ TAM-Arkivs fotografiska bestånd

TAM-Arkivs fotografiska bestånd

På TAM-Arkiv finns sammanlagt minst 40 000 bilder från ett 30-tal förbund och föreningar. Det handlar främst om papperskopior. De största bildsamlingarna kommer från Vision (SKTF), Finansförbundet, TCO, Svensk Sjuk­sköterskeförening, Sveriges Industrit­jänste­mannaförbund SIF, Statstjänste­manna­förbundet ST och Lärarförbundet med föregångare och då framför allt från förbundens tidningsarkiv.

Här finns porträtt på funktionärer, bilder från kongresser, uppvaktningar, invigningar, interiörer och mycket annat. En stor och värdefull kategori bilder är yrkesmiljöbilder och arbetsplatsbilder;  reportagebilder från ett Sverige i ständig utveckling. Till exempel kan man se hur kontorsmiljöer bytt karaktär under 1900-talet, något som berättar mycket om arbetslivets och samhällets förändring. Tyvärr finns även en stor del oidentifierade bilder. De äldsta bilderna kommer från sekelskiftet 1900, enstaka ännu äldre finns. Med nytillkomna medlemmar och nya arkivleveranser växer fortlöpande beståendet av fotografier. Fotona på TAM-Arkiv är en del av kulturarvet.

Ordningen i materialet varierar. I bästa fall finns det en viss systematik bland bilderna, exempelvis en ämnesordning, och årtal och motiv finns angivet. Tyvärr händer det ofta att vi får in stora bildsamlingar som är helt oordnade och omärkta. Sammantaget finns det ett betydande historiskt värde i TAM-Arkivs bildsamlingar. Insatser har gjorts för vissa arkivbildares bilder, som strukturerats, beskrivits och registrerats i en lokalt tillgänglig databas. Mycket återstår att göra för att bevara och vårda fotografierna och säkra deras källvärde — samt att tillgängliggöra dem.

→ Fotografier – lista över arkivbildare

Söka och beställa bilder

Fotografier efterfrågas allt oftare hos TAM-Arkiv. De är tacksamma att använda för att berätta om våra medlemmars historia.

Bilddatabasen Pictor (en äldre Access-databas) finns lokalt på TAM-Arkiv och används av personal och besökare. I Pictor finns för närvarande ca 8000 bilder (exklusive varianter på samma motiv) från 8 arkivbildare registerade. Eftersom bilder ännu inte är sökbara på webben går det självfallet alltid att besöka TAM-Arkiv för att undersöka bildmaterialet på plats med hjälp av våra arkivarier och Pictor.

Vet du exakt vilken bild du är ute efter, genom att ha sett den i något sammanhang, kontakta TAM-Arkiv.

→ Beställa bilder och skanning hos TAM-Arkiv

Inventering av beståndet

En inventering av bildmaterialet under hösten 2012 tar ett första steg mot att skapa en bättre generell beskrivning av bildbeståndet, arkivbildarna och dess ämnes- och motivtyper. Dessa beskrivningar kan läggas ut på webben med exempel på typiska bilder och göra bildbeståndet mer tillgängligt.

Fotografier på webben

Ett steg i publicerandet av fotografier på webben har tagits med webbplatserna Lärarnas Historia, Ingenjörshistoria och TAM-Arkivs egen webbsida. Digitaliserade dokument och fotografier läggs in i en webbkopplad databas (Alfresco – CMIS  – Drupal). Att med en utvecklad datrabaslösning kunna publicera allt fler fotografier på webben är nästa steg. Bilder dels vara återsökbara för TAM-Arkivs medlemmar, dels tillgängliggöras brett med hjälp av K-Samsök och Europeana.

→ Om digitalisering av fotografier som kulturarv

Identifieringsarbete

För att rädda fotografiers källvärde gör TAM-Arkiv insatser med att identifiera historiska personer och händelser på bilderna. Detta kan göras med hjälp av äldre f.d. medarbetare i organisationer, som har kunskaper och ännu minns. Ofta kan detta vara sista chansen att klargöra bildernas innehåll. Ett exempel är fotografier från SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet) där ett omfattande och ännu pågående arbete gjorts med identifikation och registrering.

TAM-Arkiv efterlyser fortlöpande personer som är intresserade av att identifiera organisationers äldre fotografier. Det kan ofta handla om pensionärsföreningar, som samtidigt bidrar till att återskapa kunskap och levandegöra våra arkivbildares historia. Arbetet kan utföras ideellt eller kontrakteras.

Kända fotografer

Några kända fotografer är representerade i våra bildsamlingar, till dessa hör Karl Heinz Hernried, Lennart Olson, Allan Myrman och Sven Oredson. Dessa fotografer står för tidsbilder av Sveriges utveckling av stort värde och ofta hög konstnärlig kvalitet.