TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Finansförbundet ▸ Ett nytt program år 1911

Ett nytt program år 1911

År 1908 bildades på Viktor von Zeipels initiativ en kommitté för ”utredning af frågor rörande föreningens framtida program”. Viktor von Zeipel hade varit föreningens ordförande år 1904-1906 och skulle komma att bli föreningens första ombudsman. Kommittén tog bland annat frågan om bildandet av filialföreningar upp.  Frågeformulär skickades ut till banktjänstemän i hela landet. Bland de banktjänstemän som svarade hade frågan om en egen tidskrift högsta prioritet och i januari år 1911 kom också första numret av Svenska Banktjänstemännens tidskrift ut. 

Den 27 maj år 1911 sammanträdde det första representantskapet, det vill säga representanter från de olika nybildade filialföreningarna, och von Zeipel valdes till ordförande i föreningens första centralstyrelse.  Resultatet av kommitténs arbete blev, också, förutom tidskriften, en stipendiefond, anslutning till en lånekassa och kostnadsfri ”platsförmedlingsbyrå” som öppnades år 1914. Dessutom beslöt man tillåta kvinnliga bankanställda att bli medlemmar, främst för att öka medlemsantalet.

Som god tvåa av vad som borde ingå i föreningens program ansåg många tillfrågade banktjänstemän vara lönefrågan och många ville också att pensionsfrågan och anställningstryggheten skulle tas upp. Lönefrågan avfärdades med argumentet att föreningen inte blandade sig i ”ett personligt mellanhafvande mellan tjänstemän och principaler”. Det skulle verka utmanande och kunna göra mer skada än nytta.

Nya stadgar klubbades också vid representantskapet år 1911.  De skiljde sig inte mycket från de ursprungliga från år 1887 men föreningens roll som sällskapsklubb tonades ner.

Källor

Tam-Arkiv; Finansförbundet:

  •  Kongressprotokoll (A1:1)
  • Stadgar (B1:1)

Litteratur:

  • Palmqvist, Gunnar. 1962: Segrande samverkan. Historik till Svenska Bankmannaförbundets 75-årsjubileum. Falköping.
  • Sköld, Lars 2004: Kamratförening eller facklig organisation? Kontoriströrelsen och Bankmannaföreningen – två strategier under 1920- och början av 1930-talen. Uppsats för magisterkurs, Historiska institutionen, Stockholms Universitet, höstterminen. Stencil.