TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ TAM-Arkivs arkivhandbok

TAM-Arkivs arkivhandbok

I vår arkivhandbok presenterar vi våra tjänster och ger konkreta råd i frågor som rör leveranser, förteckningsarbete, återsökning och framtagning av arkivmaterial, gallring, hantering av fotografier och digitalt material.

Förutom att presentera våra tjänster ger vi också en del tips om vad som kan vara bra att tänka på hos medlemmarna när det gäller frågor som rör närarkiv, arkivansvarig och arkivhandläggare.

Innehåll i handboken:

  • Allmänna råd om arkivering
  • Arkivtjänster för medlemmar
  • Bevara eller gallra? (läs mer)
  • Leveranser (läs mer)
  • Några råd kring hantering av fotografier (läs mer)
  • Dokumenthanteringsplan
  • Arkivförteckning
  • Digitalt bevarande

Ladda ner hela handboken: Arkivhandbok (pdf)

Andra handledningar

Att söka i en arkivförteckning