TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ TAM-Arkivs rekommendationer

TAM-Arkivs rekommendationer

Sedan år 2008 ger TAM-Arkiv ut en serie av rekommendationer riktade till medlemsorganisationerna. Huvudsyftet med dessa rekommendationer är att medlemsorganisationerna ska få handfasta råd och instruktioner för hur informationsförvaltningen och arkivhanteringen kan förbättras.

Även organisationerna som inte är medlemmar i TAM-Arkiv har möjlighet att ta del av rekommendationerna. Material ur rekommendationerna får citeras eller återanvändas så länge som ursprungskällan återges.

För frågor runt TAM-serier går det bra att vända sig TAM-Arkivs arkivarier.

 

TAM 1 – Vid förändring av ärende- och dokumenthantering

 

Denna rekommendation ger övergripande råd när man ska förändra informationshanteringen vid en organisation. Läs mer…

 

TAM 2 – Informationsförvaltning

 

I denna skrift beskrivs hur man får en fungerande informationshantering inom organisationen och hur man undviker vanliga fallgropar. Detta är en komplett översyn av den gamla revisionen. Läs mer…

 

TAM 3 – Versionshantering

 

Denna korta skrift beskriver ett enkelt sätt att få en fungerande versionshantering av filer och dokument. Läs mer…

 

TAM 4 – Arkivfunktionalitet

 

Detta är en kort introduktion till vilka former av funktionalitet som ett IT-system bör ha för att få en fungerande arkivhantering. Exempelvis för att man i framtiden 1) ska kunna föra över information ur ett IT-system till ett nytt eller 2) inte få prestandaproblem. Introduktionen är riktad till både personal inom den egna organisationer och externa konsulter som tas in vid IT-utveckling. Läs mer…

 

TAM 5 – Format för långtidslagring

 

I denna rekommenadtion görs en systematisk genomgång av vilka olika former av digitala format som bör användas för digital arkivering/långtidslagring. Dataformat, teckentabeller, filformat och containers berörs i rekommendationen. Läs mer…

 

TAM 6 – Struktur för dokumenthanteringsplan och gallringsanvisningar 2.0

 

Denna rekommendation föreslår en struktur för hur information vid fackliga organisationer kan ordnas upp. TAM-Arkiv har tagit fram en gemensam informationsstruktur med utgångspunkt i våra medlemmars, de fackliga förbundens, typiska verksamhetsområden och tidigare famtagna dokumenthanteringsplaner. Denna tjänar som en grundläggande mall för att ta fram en specifik dokumenthanteringsplan för ett medlemsförbund. Läs mer…

 

TAM 7 – Instruktion för digital åtkomst och digitala leveranser till TAM-Arkiv

 

Om en medlemsorganisation vill leverera digitalt arkivmaterial eller få tillgång till tidigare levererat arkivmaterial beskriver denna instruktion hur det går till. Läs mer…

 

TAM 8 – Digital arkivering för vanliga användare

 

Till skillnad från ”TAM 7:2011” så riktar sig denna rekommendation till vanliga kontorsanvändare, utan större IT-kunskaper. I detta dokument beskrivs enklare former av digital arkivering, såsom arkivering av ordbehandlingsdokument eller fotografier. Läs mer…