TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Publikationer ▸ Beställ publikationer

Beställ publikationer

De flesta av publikationerna finns i lager, liksom äldre nummer av TAM-Revy.

Maila din beställning till arkivet@tam-arkiv.se.

Ange:

  • Titel på publikation
  • Antal exemplar
  • Ditt namn och postadress
  • Din e-postadress och telefonnummer

Fraktkostnad tillkommer. Betalning sker mot faktura.

Prislista


Berättelser från Saco-världen – skildrade av några som var med 0:-
Bergstrand, Finn. DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram 150:-
Björnsson, Anders. Tjänstemännen och deras rörelser 150:-
Bohman, Stefan. Mitt liv och arbete. Kommunal – och industritjänstemäns minnen 118:-
Bohman, Stefan. Scenens barn. Teaterfolk minns 187:-
Cederberg, Irka. Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare 0:-
Dahlgren, Johanna. Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet 80:-
Eriksson, Arne H. Tjänstemannafrågan – Social formering, politik och organisering 80:-
Esbjörnsson, Berit. Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar 80:-
Hansen, Lars-Erik. I handlingarnas centrum. Registratorer berättar. 190:-
Hjelm, Johnny. Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen 130:-
Johansson, Annelie. Statens kaka. Statstjänstemän berättar 80:-
Johansson, Annelie. Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar 80:-
Johansson, Annelie. Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar 80:-
Johansson, Annelie. Historia och Framtid. SIF 75 år 190:-
Johansson, Annelie. Under årens lopp. Samtal med dem som var med 175:-
Johansson, Annelie. Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar 80:-
Johansson, Annelie. Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar 80:-
Johansson, Annelie. Från folkskola till grundskola. Lärare berättar 95:-
Juhlin, Pia. Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar 80:-
Kolk, Jaan. En enad tjänstemannarörelse med förhinder 150:-
Nilsson, Åke. SIF – En framgångshistoria. Om Svenska Industritjänstemannaförbundet 150:-
Övling, Johanna. Doften av Apotek 130:-
Pettersson, Ove. Forskning om tjänstemannagrupperna. Tjänstemännens yrken, arbetsvillkor och organisationer i ett historiskt perspektiv 0:-
Samuelson, Karl-Wilhelm. Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945 150:-
Strand, Sven Erik. Saco i historiens backspegel 150:-
TAM-Arkiv. Perspektiv på tjänstemän 0:-
Wahlund, Ingrid. Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän 80:-
Wahlund, Ingrid. Spindeln i nätet. Kontorsyrkesanställda berättar 80:-
Wallén, Thord. Samförstånd som strategi – Tjänstemännens organisationspolitik under 1960-och 1970-talen 130:-
Wallén, Thord. Suveränitet och samverkan – Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling 80:-
Wallén, Thord. Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet 150:-
Wallén, Thord. Arbeta med förtroende 80:-