TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem

Medlemsservice

Här finns information som riktas till TAM-Arkivs medlemmar inom TCO och Saco. Även de organisa­tioner som har en stark koppling till våra medlemmar och som deponerar sina arkiv på TAM-Arkiv omfattas i stort av den service som erbjuds.

Arkivhandbok och handledningar

TAM-Arkivs arkivhandbok har tagits fram som ett stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor för våra medlemmar och deponenter. I arkivhandboken kan du läsa mer om arkivleveranser, dokumenthantering, förteckning, arkivvård, m.m.

Arkivtjänster

TAM-Arkiv erbjuder ett antal arkivtjänster till sina medlemmar; bland annat rådgivning, förvaring och vård, mottagning av leveranser, återsökning och framtagning samt forskningsfrämjande verksamhet.