Notis: Sidan saknar association till meny.
Du är här: Startsida  ▸ Beställningar och förfrågningar

Beställningar och förfrågningar

Förfrågningar om arkivmaterial kan göras via e-post, telefon eller personligt besök.

Ange vilket arkiv eller vilket ämnesområde som din fråga avser. Sök gärna först i vårt arkivförteckningssystem på webben för att få en uppfattning om vilka arkiv som finns och vad de innehåller. Du kan söka via arkivbildare, och väljer då arkivbildare från en alfabetiskt ordnad lista. Du kan också fritextsöka eller göra en avancerad sökning.

Behöver du en introduktion till hur du söker i en arkivförteckning? Vi har lagt upp en kortfattad guide på här på hemsidan.

Material som inte finns i arkivförteckningarna – det vill säga, nyinkommet och oförtecknat material – hjälper vi till med att hitta i. Observera att en del av det arkivmaterial som förvaras vid TAM-Arkiv är av konfidentiell natur och lämnas inte ut utan tillstånd från ägande organisation, om en sådan finns. Exempel på sådant material är personakter, som inte lämnas ut.

Vid förfrågan via email

Specificera din förfrågan så väl som möjligt. Ange:

  • Det arkiv du efterfrågar (eller vilket ämnesområde du är intresserad av)
  • Vilka handlingar du letar efter

Förutom uppgifter om vad du önskar få återsökt behöver du ange uppgifter så att vi kan kontakta dig:

  • Ditt namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vid förfrågan via e-post, sänd förfrågan till arkivet@tam-arkiv.se

Vid förfrågan via telefon, ring 08-5454 1560

Vid personligt besök: se sidan om Forskarservice för information om öppettider, med mera.