TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Om Tam ▸ Digital arkivering och tillgängliggörande

Digital arkivering och tillgängliggörande

År 2006 flyttade TAM-Arkiv sina nuvarande lokaler på Grindstuvägen 48-50, i Bromma. Samma år tillträdde den nuvarande chefen, historikern Lars-Erik Hansen, till som chef på TAM-Arkiv.

Under senare tid har digital arkivering blivit en allt större fråga för TAM-Arkiv.  TAM-Arkiv har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete för att ta fram rutiner, metoder och verktyg för digital arkivering samt att vara stödjande vid medlemmarnas eget arbete på området. Syftet är att säkerställa att förbundens digitala avtal och handlingar bevaras för framtiden. Det handlar om möjligheten att bygga upp en ny arkivdepå för digital information, samtidigt som arkivdepån för pappersdokument och pappersfotografier finns kvar. Det ”digitala mörkret” idag breder ut sig inom många sektorer i samhället eftersom många företag och föreningar inte är beredda att investera i den digitala arkiveringen.

TAM-Arkiv har från år 2008 och framåt utfärdat rekommendationer till medlemsorganisationerna som rör digital informationsförvaltning och krav för digitala leveranser som rör både format och metadata för dokument. Som ett led i att skapa en digital arkivdepå har TAM-Arkiv deltagit i ett EU-projekt runt ett digitalt arkiveringsverktyg och i en statlig förstudie vilken studerade behovet av nationellt enhetliga arkivdepåer. TAM-Arkiv var för övrigt en av de första institutionerna i Sverige som prövade långtidslagring av hemsidor redan år 1999. Resultatet i form av nedladdade hemsidor från dåtidens tjänstemannaförbund kan fortfarande ses vid TAM-Arkiv.

Samtidigt har TAM-Arkiv börjat arbeta med att genom webbmediet synliggöra källdokument och historieskildring. Det första webbprojektet som utgår från vårt arkivmaterial var ”Lärarnas historia” www.lararnashistoria.se. Under 2011 har TAM-Arkiv arbetat med en annan stor professionsgrupp, ingenjörerna, med anledning av Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum. Det resulterade i både utställningsinnehåll och webbsidan om ingenjörernas historia www.ingenjorshistoria.se.

TAM-Arkivs uppgift är att synliggöra och berätta medlemsorganisationernas och yrkesgruppernas historia. På lärarområdet har effekter av webbsatsningen märkts genom intresse från både högskolehåll och TAM-Arkvis övriga medlemmar liksom genom fler forskarbesök. TAM-Arkivs egna nya webbplats från hösten 2012 byggs successivt ut med historiker och förbättrade arkivbeskrivningar för varje medlem.

Samtidigt har den traditionella forskningen på TAM-Arkiv fortsatt. Vi har även fortsättningsvis haft personliga besök av forskare och studenter som bedrivit forskning på TAM-Arkiv. Forskning har bedrivits inom så olika ämnesområden som historia, sociologi och pedagogik. Våra yrkesgrupper växer och forskningen kring dessa och kring arbetslivets förändring blir allt mer samhällsrelevant. Ett flertal förbundshistoriker har också skrivits med utgångspunkt från TAM-Arkivs material. Yrkesminnesinsamlingarna har fortsatt att vara en viktig del av TAM-Arkivs verksamhet. Seminarier och föreläsningar har arrangerats på initiativ av TAM-Arkiv.

År 2011 blev Saco som centralorganisation medlem i TAM-Arkiv. Därmed är både TCO:s och Saco:s centralorganisationer anslutna till TAM-Arkiv.

Källor

Underlag av Magnus Wåhlberg och Jim Löfgren, TAM-Arkiv


  1. Upptakten till dagens TAM-Arkiv
  2. 1980-tal: TAM-Arkivs första år
  3. 1990-tal: Verksamheten fortsätter
  4. Kansli och arkiv förs samman
  5. Digital arkivering och tillgängliggörande