TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Till TCO anslutna organisationer 1944-

Till TCO anslutna organisationer 1944-

Organisationerna anges med de namn som de hade vid anslutningen.

Organisation  Ansluten år
Apoteksteknikerförbundet 1954
Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund 1944-1949
Automobilbesiktningsmännens Förening 1944-1940
Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund 1944-1969
Civilmilitära Tjänstemannaförbundet 1947-1953
Doktoranders och Forskares Förbund 1994
Domänverkets Kontorspersonals Förening 1944-1946
Fyrpersonalens Förening 1944-1956
Föreningen Kvinnor i Statens Tjänst 1944-1953
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund 1944
Försvarsväsendets Underbefälsförbund 1944-1980
Försäkringstjänstemannaförbundet 1944
Handelstjänstemannaförbundet 1944
Kontrollassistenternas Riksförening 1947-1968
Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningarnas Centralförening 1944-1962
Lotsförbundet 1944-1960
Lärarförbundet 1991
Musiklärarnas Riksförbund 1947-1953
Officerarnas Riksförbund 1981-1995
Personalföreningen vid Statens Vattenfallsverk 1944-1969
Posttjänstemännens Förening 1975-1983
Postverkets Kansli- och Kontorsbiträdeskårers Centralorganisation 1944-1969
Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund 1947-1948
Statstjänstemannaförbundet/ST 1969-
Svensk Sjuksköterskeförening 1946-1965
Svenska Bankmannaförbundet 1944
Svenska Barnmorskeförbundet 1951-1957
Svenska Dövstumlärarsällskapet 1944-1965
Svenska Facklärarförbundet 1948-1990
Svenska Folkhögskolans Lärarförening 1948
Svenska Gymnastiklärarsällskapet 1947-1957
Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund 1965
Svenska Industritjänstemannaförbundet 1944
Svenska Journalistföreningen 1947
Svenska Järnvägarnas Kontorspersonal- och Arbetsledareförbund 1944-1966
Svenska Lantbrukstjänstemannaförbundet 1949
Svenska Maskinbefälsförbundet 1944-1979
Svenska Polisförbundet 1944
Svenska Sinnessjukhusens Förmansförening 1944-1948
Svenska Sinnesslöskolornas Lärarförbund 1947-1948
Svenska Skolkökslärarinnornas Förening 1947-1948
Svenska Stewardföreningen 1944-1970
Svenska Tandsköterske-Förbundet 1945-1957
Svenska Tandteknikerförbundet 1951-1957
Svenska Teaterförbundets Fackorganisation 1944
Svenska Teletjänstemännens Förening 1969-1971
Svenska Tullmannaförbundet 1944-1980
Svenska Tulltjänstemannaförbundet 1980
Svenska Underofficersförbundet 1944-1980
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 1944-1947
Sveriges Allmänna Lantbrukstjänstemannaförbund 1944-1947
Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening 1944-1967
Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund 1975-1980
Sveriges Arbetsledareförbund 1944-1967, 1970-1979, 1985-1998
Sveriges Fartygsbefälsförening 1944-1986
Sveriges Folkskollärarförbund 1944-1963
Sveriges Folkskollärarinneförbund 1947-1963
Sveriges Grafiska Faktorsförbund 1944-1967
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund 1944
Sveriges Lärarförbund 1963-1990
Sveriges Sinnessjukhus Arbetsledareförbund 1944-1949
Sveriges Slöjdlärarinneförening 1947-1948
Sveriges Småskollärarinneförbund 1944-1967
Sveriges Socialtjänstemannaförbund 1944-1949
Sveriges Vandringsrättareförening 1947-1949
Sveriges Yrkesmusikers Förbund 1985
Sveriges Överlärarförbund 1946-1965
Systembolagens Personalförening 1944-1954
Teckningslärarnas Riksförbund 1947-1949
Telegrafverkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening 1950-1962
Televerkets Tjänstemannaförbund 1962-1969
Tjänstemannaförbundet för Hotell och Restauranger 1944-1962