Tjänstemän & akademikers arkiv

TAM-Arkiv har källorna till tjänstemännens och akademikernas historia. Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven

Mer om TAM-Arkiv

Vi har arkiv från fackförbund, intresse- och yrkesorganisationer och enskilda personer. De utgör ett folkrörelsernas, den fackliga organiseringens, professionernas och arbetslivets samhällshistoria och kulturarv.

Boken om Gerda Höjer har utkommit

Boken om Gerda Höjer skriven av professor Anna Götlind, mångårig ordförande i TAM-Arkivs forskningsråd, har utkommit

Mer om boken

Sök i arkiven

Här kan du beställa, göra förfrågningar och få reda på hur du går till väga för att göra sökningar i arkivet.

Visa Arkivet

Tjänstemännen och akademikerna

Vad står begreppen tjänstemän och akademiker för historiskt sett? Läs mer om en viktig del av det moderna Sveriges framväxt.

Läs mer under Historia

Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession

TAM-Arkiv ger ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession, en kulturtidskrift som utkommer två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademikerrörelsernas historia och nutid.

Läs senaste numret