TAM-arkiv mobilmeny

Arne H. Eriksson – a researcher into officials and civil servants.

Publicerad den 13 maj 2024 av Leif Jacobsson Översättning till engelska: Andreas Lindahl Arne H. Eriksson was a director of TAM-Arkiv who had a solid background in the  white-collar movement. He also conducted valuable research on the history of the white-collar movement and officials/civil servants alongside.              Arne H. Eriksson took over as head of TAM-Arkiv in…

Arne H. Eriksson – en tjänstemannaforskare.

Arne H. Eriksson var en chef för TAM-Arkiv som hade en gedigen bakgrund inom tjänstemannarörelsen. Han bedrev också värdefull forskning om tjänstemannarörelsens och tjänstemännens historia.             Arne H. Eriksson tillträdde som chef för TAM-Arkiv 1995. Han hade då en gedigen bakgrund som ombudsman inom först Statstjänstemannaförbundet och sedan ST:s lokalavdelning i Malmö i bagaget. På…

Svenska Arkivförbundet i TAM-Arkivs hjärta

Svenska Arkivförbundet arrangerade en konferens i Malmö den 25 – 26 april 2024. Den var riktad till enskilda arkiv och förenade detta med sitt årsmöte. TAM-Arkiv är medlemmar i föreningen som tillvaratar våra intressen tillsammans med oss och de övriga medlemmarna. Förbundet samlar ungefär 150 medlemmar. Dessa medlemmar representerar en mångfald av arkivinstitutioner från både…

Ingrid Wahlund – a driving force for TAM

Ingrid Wahlund became TAM’s first female MD. During her time at TAM, the department was very expansive and lively. In 1989 Ingrid Wahlund was appointed head of the White-Collar movement’s Archive and Museum. A position she held until her death in 1994. Under her leadership, TAM developed on many levels. It became a well-respected institution…

Ingrid Wahlund – en eldsjäl för TAM

Ingrid Wahlund blev TAMs första kvinnliga chef. Underhennes tid på TAM bedrevs en mycket expansiv och livlig verksamhet påinstitutionen. Ingrid Wahlund utsågs 1989 till chef för Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum. En tjänst hon innehade till sin bortgång 1994. Under hennes ledning utvecklades TAM på många plan. Det blev en respekterad institution som dokumenterade och lyfte…

Gerda Höjers pris delades ut i TCO-huset

Måndagen den 22 april 2024 delades Gerda Höjer-priset ut för sjunde gången. I år gick det av stapeln i TCO-huset i Stockholm med forskningsrådet och andra intressenter närvarande. Gerda Höjer (1893 – 1974) var en av 1900-talets mest framträdande och framgångsrika fackliga ledare. Som sjuksköterska främjade hon sitt yrkesområde. Mer om henne finns att läsa…

Annelie Johansson, 1956-2007. Att vara ett med tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum.

Anneli Johansson var en profilstark chef för TAM-Arkiv med ett levande intresse för att lyfta fram människorna bakom strukturerna. I samband med Annelis bortgång 2007 skrev TAMs nuvarande chef Lars-Erik Hansen ett minnesord över hennes gärning. ”Tjänstemannarörelsen Arkiv och Museum, TAM, inrättades i januari 1985. Institutionen bestod då av 22 organisationer, som tillsammans representerade 1.300.000…

Möt vår medarbetare på TAM-Arkiv, Anette Hagström

Anette har en gedigen studiebakgrund. Från Södertörns högskola har hon en fil. kand med historia som huvudämne. Hon har också läst statsvetenskap där. På Stockholms universitet blev ämnet sociologi. Förutom allt detta har Anette läst A-kursen i Arkiv- och informationsvetenskap på Mittuniversitetet och hon funderar som bäst på att läsa B-kursen och därigenom gå från…