TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Arkiv besöker Järvaveckan

Fredag den 31 maj besökte en av TAM-Arkivs medarbetare Järvaveckan. Många intressanta utställare och seminarier! Bevakningen kring Järvaveckan är rigorös. Väskor gås igenom och många poliser och väktare är på plats. Innanför finns många organisationer och myndigheter som är där för att informera om sin verksamhet och möta allmänheten. I ett av de första tälten…

Arne H. Eriksson – en tjänstemannaforskare.

Arne H. Eriksson var en chef för TAM-Arkiv som hade en gedigen bakgrund inom tjänstemannarörelsen. Han bedrev också värdefull forskning om tjänstemannarörelsens och tjänstemännens historia.             Arne H. Eriksson tillträdde som chef för TAM-Arkiv 1995. Han hade då en gedigen bakgrund som ombudsman inom först Statstjänstemannaförbundet och sedan ST:s lokalavdelning i Malmö i bagaget. På…

Ingrid Wahlund – en eldsjäl för TAM

Ingrid Wahlund blev TAMs första kvinnliga chef. Underhennes tid på TAM bedrevs en mycket expansiv och livlig verksamhet påinstitutionen. Ingrid Wahlund utsågs 1989 till chef för Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum. En tjänst hon innehade till sin bortgång 1994. Under hennes ledning utvecklades TAM på många plan. Det blev en respekterad institution som dokumenterade och lyfte…

Annelie Johansson, 1956-2007. Att vara ett med tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum.

Anneli Johansson var en profilstark chef för TAM-Arkiv med ett levande intresse för att lyfta fram människorna bakom strukturerna. I samband med Annelis bortgång 2007 skrev TAMs nuvarande chef Lars-Erik Hansen ett minnesord över hennes gärning. ”Tjänstemannarörelsen Arkiv och Museum, TAM, inrättades i januari 1985. Institutionen bestod då av 22 organisationer, som tillsammans representerade 1.300.000…

Jugendportaler i Stockholm

Vad vet vi om arkitekternas historia?  En nyutkommen bok ”Jugendportaler i Stockholm Sekelskiftet 1900” belyser en viktig epok i arkitektprofessionens förflutna. Tiden kring sekelskiftet 1900 kallas ibland la belle epoque. Det handlar om en stilriktning inom sådana konstnärliga områden som arkitektur, konsthantverk, formgivning och grafik. Det var en intensiv och kreativ period som sträcker sig…

TAM-Arkivs framtid

Lars Carlén har varit med och utvecklat TAM-Arkivs nya kommunikationsstrategi. I en ny podd intervjuas han om sina erfarenheter och om vad han tror om TAM-Arkivs framtid. TAM-Arkiv fyller 40 år i år. Mycket har hänt under åren. En som kommit in i TAMs verksamhet under senare år är kommunikatören Lars Carlén under hans tid…

Broschyr från TAM

TAM-Arkiv har givit ut flera broschyrer om sin verksamhet under sin 40-åriga historia. Nedan visas en broschyr från tiden då TAM ännu var ett ”Tjänstemannarörelsens arkiv och museum” – ett dokument från institutionens barndom alltså! Välkommen till TAM, Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum! Står det inne i broschyren. Tjänstemannarörelsen är den minst skildrade av våra folkrörelser,…

Att skydda landet

Tullens arbete blir allt mer betydelsefullt. 1999 firade Tull-Kust, fackförbundet för tullare och kustbevakning, sitt 100-årsjubileum. I samband med det genomförde organisationen, tillsammans med TAM, en insamling av tullares och kustbevakares yrkesminnen. Var tullverket bättre förr? Inte om man skall tro minnesskrivarna i boken ”Att skydda landet”. Det är en ganska negativ bild av Tullverket…

Tidskriften Nio-Fem tio år!

TAM-Arkiv fyller 40 i år, men även institutionens tidskrift Nio-Fem jubilerar. Den har givits ut under tio i år. Det har blivit många intressanta temanummer som fortfarande finns att läsa både digitalt på nätet och – som fysiska tidningar – hos TAM-Arkiv https://tam-arkiv.se/nio-fem-tidskrift/. Redan föregångaren till TAMs nuvarande tidskrift Nio-Fem är värd att studera. Den…

Polisyrkets förändring

Vad innebär det att vara polis? Polisyrket och polisens roll och betydelse är högaktuell i dagens samhällsdebatt. Därför är det intressant att TAM-Arkiv har givit ut en forskningsantologi om polisyrket och dess historia. Det var 2012 som TAM-Arkivs forskningsråd gav ut polisantologin ”Polisen i förändring: konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet.” I bokens…