TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Fackföreningarna ▸ Tjänstemännens och akademikernas historia

Tjänstemännens och akademikernas historia

Vad ryms i begreppen tjänstemän och akademiker? Vilken roll har de fackliga organisationerna i vår historia och dagens samhälle?

Hur har tjänstemannayrkena, som idag ofta fordrar akademisk utbildning, förändrats över tiden? När har olika yrken växt fram och varför? Hur såg tidigare decenniers arbets­villkor och arbetsmiljöer ut? Detta är frågor som TAM-Arkiv kan besvara med hjälp av arkiven.

Tjänstemannayrkenas utveckling

Vid 1800-talets mitt var tre procent av Sveriges yrkesverksamma befolkning tjänstemän. Idag är andelen drygt femtio procent. Andelen tjänstemän med akademisk utbildning har ökat. Den stora ökningen har många orsaker.

Industrialiseringen i Sverige gick relativt fort från 1880 och framåt. Landet har förvandlats från ett fattigt land till en välfärdsstat. Tjänsteproduktionen har kommit att sysselsätta allt fler. Tekniska hjälpmedel, som datorer, smarta telefoner, internet, trådlös kommunikation m.m. har förändrat produktionsvillkoren för arbetet. Arbetstillfällen och yrken har skapats inom industri, banker, handel, utbildning, myndigheter samt inom vård och omsorg. Tjänstemannayrkena har också förändrats i takt med samhällsutvecklingen.

Under denna period har tjänstemännen byggt upp sina fackliga organisationer.

Sverige skiljer sig från andra länder genom att en stor del av tjänstemännen, 73 procent år 2011, är fackligt organiserade.

Mer om tjänstemän, akademiker och facklig historia

  • Här under Med källorna samlar vi fördjupande artiklar
  • Under Forskning finns tips på litteratur om tjänstemanna- och akademikerområdet
  • I tidskrifterna Nio-Fem och TAM-Revy berättar vi om arbetslivets förändring och facklig historia
  • TAM-Arkiv ger ut forskningsrelaterade publikationer och samlar in yrkesminnen
  • Bakgrunden till TAM-Arkiv och vår historia kan du läsa om under Om TAM-Arkiv