TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Om Tam ▸ TAM:s verksamhet fortsätter

TAM:s verksamhet fortsätter

TAM:s kansli på Cardellgatan flyttade 1989 till Jungfrugatan. Samma år blev Ingrid Wahlund – med en bakgrund inom tjänstemannarörelsen – ny chef på TAM-Arkiv.

År 1990 – när TAM firade sitt 5-årsjubileum – hade verksamheten expanderat kraftigt.  Det hade hunnit bli en intellektuell mötespunkt för intresset för de svenska tjänstemännen och deras organisationer. Sedan starten hade mycket hänt. Det hade producerats många utställningar om olika tjänstemannayrken och deras historia. Antalet forskare och studenter som besökte arkivet hade stigit kraftigt. TAM:s chef Ingrid Wahlund var en av dem som bidrog till framgången. Hon var exempelvis redaktör för boken ”Spindeln i nätet: kontorsyrkesanställda berättar”.

I TAM:s årsbok från 1989 till 1990 berättas det också att antalet forskare och studerande som varit kontakt med och/eller besökt TAM:s arkiv då utgjorde drygt hälften av besökarna.

Det producerades också ambulerande utställningar om olika tjänstemannayrken och deras historia. Ett exempel på utställningsverksamheten under denna tid är ”Tjänstemännen. Andra tider – andra yrken”. Denna skildrade förändringar inom några yrkeskategorier: tekniker, ingenjörer, kontorsyrken, lärare och sjuksköterskor. Utställningen öppnades i samband med TCO-kongressen i juni 1989 och visade på Folkets Hus under kongressen. Den flyttade senare till Nordiska museet.

Ett annat exempel är att TAM i mars 1990 invigde utställningen ”En handelsresande i dans” – om danspedagogers arbete. Utställningen utformades i samverkan med Facklärarförbundet och Danspedagogförbundet. ”En handelsresande i dans” visades på Facklärarförbundets kansli och på Danshögskolan. Hösten 1990 ställdes den ut på bl.a. Nordiska museet.

TAM arbetade även med ”tjänstemannateater” för att gestalta yrkesgruppernas erfarenheter. Med utgångspunkt från tjänstemäns egna berättelser uppfördes teaterinslag. Genom skådespelare kunde man möta te.x. posttjänstemän, förskollärare och arbetslösa tjänstemäns berättelser om sitt liv och arbete.

För att ytterligare stimulera till studier och forskning om tjänstemannarörelsen utarbetades också en skrift: ”Tjänstemännen över tiden. Dokument och bilder i TAM:s arkiv”. Skriften beskrev arkivbestånden och pekade på angelägna forskningsområden. Som ett led i arkivets strävan efter att främja intresset för tjänstemannaforskning anordnades samtidigt träffar kring aktuella projekt för både forskare och studerande som arbetat med källmaterial i TAM:s arkiv.

TAM samarbetade med institutionen för ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Genom detta samarbete hoppades TAM locka fler att studera tjänstemannafrågor. Uppsatsskrivande studenter kunde få hjälp och vägledning hos TAM. På sikt var drömmen att tillsammans med TCO:s fackliga utbildning och en institution vid universitet få anordna en fempoängskurs i tjänstemannahistoria.

Källor

TAM-Arkivs eget arkiv, 186


  1. Upptakten till dagens TAM-Arkiv
  2. 1980-tal: TAM-Arkivs första år
  3. 1990-tal: Verksamheten fortsätter
  4. Kansli och arkiv förs samman
  5. Digital arkivering och tillgängliggörande