TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Medlem ▸ Arkivtjänster

Arkivtjänster

TAM-Arkivs medlemmar får tillgång till ett antal arkivtjänster som delas in i grund- och tilläggstjänster.

TAM-Arkiv erbjuder en arkivlokal som är säkrad mot brand, fuktskador och fysiskt intrång enligt Riksarkivets riktlinjer. Arkivlokalen är dessutom och temperatur- och fuktighetsreglerad för att maximera livslängden för handlingarna.

Utöver arkivvård och förvaring, rör våra arkivtjänster en mängd olika områden, t.ex. arkivredovisning, återsökning, rådgivning, utbildning, arbete för forskningsfrämjande samt samverkan och omvärldsbevakning. I listorna längre ned på sidan kan du läsa mer om varje tjänst.

Avgifter

Alla medlemmar får tillgång till grundtjänsterna, vilka ingår i den fasta medlemsavgiften. Tilläggstjänster kan beställas av TAM-Arkiv och betalas i form av rörliga medlemsavgifter. TAM-Arkivs stämma beslutar om medlemsavgifter för de medlemmar som själva har individuella medlemmar (förbunden). Övriga organisationer betalar avgift efter särskild överenskommelse.

Inga förvaringsavgifter tillämpas, men mer omfattande fältarbeten samt arkivvårdsuppdrag betalas särskilt. Detta gäller exempelvis arbete med ordnande och förtecknande samt fältarbete som överstiger ett par dagar.