TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ TAM-Arkivs webbplats

TAM-Arkivs webbplats

TAM-Arkivs webbplats utgör stöd för tillgängliggörande av arkiv, forskning och kunskapsbildning.

2012 inleddes ett arbete med att presentera de olika medlemsorganisationerna i en egen underavdelning på TAM-Arkivs hemsida: Med källorna.

Varje medlem kommer att få en presentationssida, med bland annat beskrivning av arkivet, historiker, artiklar och exempel på dokument och fotografier ur arkiven. Först ut 2012 med utökade sidor med historiker är Finansförbundet, Polisförbundet, Civilekonomerna och Svenska Läraresällskapet. Antalet medlemmar med egna presentationssidor kommer att utvidgas successivt.

Med källorna till historien

Till översikt: Arkivtjänster