TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Besökare

Forskarservice

I TAM-Arkivs uppdrag ingår att främja historisk forskning. Alla besökare är välkomna: forskare, studenter, våra medlems­grupper och den intresserade allmänheten.

Forskarsal och bibliotek

I forskarsalen finns åtta forskarplatser. Besökare har tillgång till databassökning, referensbibliotek, wifi, förvaringsskåp, kopieringsutrustning och pentry. Det finns även ett bibliotek med samhällsvetenskaplig och historisk litteratur som berör de arkivbildare vars arkiv förvaras på TAM-Arkiv. Biblioteket innehåller bl.a. ett betydande bokbestånd med anknytning till den svenska skolan och till pedagogisk forskning. Läs mer om biblioteket.

TAM-Arkiv har inte någon särskild forskarexpedition. Vid beställning av lån och vid behov av hjälp vänder man sig till den tjänstgörande arkivarien. Framtagning av handlingar som inte är tillståndsbelagda kan i allmänhet ske utan väntetid.

Beställningar och frågor

Förfrågningar om arkiv och handlingar kan mailas till arkivet@tam-arkiv.se

Specificera din förfrågan så väl som möjligt. Ange vilket arkiv eller ämnesområde du efterfrågar, samt ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Om du vill få tillgång till arkivmaterial som innehåller känsliga personuppgifter, krävs det tillstånd från den organisation som äger arkivet i fråga.

Här kan läsa du Tam-arkivs tillståndsrutin.

Avgifter

Att besöka oss, söka i våra databaser och beställa fram arkivmaterial är kostnadsfritt. Däremot tar vi en avgift för de kopior du vill ta eller om du vill att vi ska digitisera bilder.

Kopiering

Två kronor per sida. Lågupplösta skanningar kan utföras kostnadsfritt. Ta gärna med egen usb-sticka att föra över de digitiserade filerna till. För högupplöst skanning, se nedan.

Digitisering

För högupplösta skanningar med eventuell efterbehandling tar vi följande avgifter:

Första bilden befintlig skanning: 150 kronor. Följande bild/bilder 100 kronor per styck.

Första bilden ny skanning: 350 kronor. Följande bild/bilder 200 kronor per styck.

Vid större beställningar, kontakta arkivet@tam-arkiv.se.

Leverans av större filer sker via Sprend. Porto tillkommer om bilderna ska skickas med post på usb.