TAM 5 – Format för långtidslagring

I denna rekommenadtion görs en systematisk genomgång av vilka olika former av digitala format som bör användas för digital arkivering/långtidslagring. Dataformat, teckentabeller, filformat och containers berörs i rekommendationen.

Ur innehållet:

Metod, urvalsprinciper, disposition och källor
Organisationer som arbetar med digital arkivering
Dataformat
Teckentabeller
Filformat

Mer information: