TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Civilekonomerna ▸ I Civilekonomernas arkiv

I Civilekonomernas arkiv

 

 

Ekonomexamen

Vid en utbildningsreform 1943 infördes vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Göteborg ekonomexamen, vilken berättigade till titeln civilekonom. Denna examensbenämning infördes i samband med en förlängning av ekonomutbildningen till tre år, från ursprungliga två år, då den äldre examensbenämningen ekonomisk examen infördes 1909. Titeln civilekonom kom därefter att avse personer med examen i företagsekonomiska eller nationalekonomiska ämnen i Sverige. Idag utfärdas civilekonomexamen av ett flertal lärosäten som ger magisterexamen i ekonomi. Källa: Wikipedia: Civilekonom

Arkivdokument

Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorers var Civilekonomernas föregångare. Här invid kan man läsa deras stadgar från bildandet. Läs mer om bildandet under Historia

Civilekonomernas Riksförbund, CR började ge ut Tidningen CivilekonomNytt 1983, till en början gemensamt med Civilingenjörsförbundet, CF. En både ekonom-specifik och allmän tidsbild från 1980-talet fås genom det första numret. Samlade årgångar av organisationstidningar kompletterar arkiven , utan att vara egentliga arkivhandlingar.