TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning ▸ Litteratur och forskningsområden

Litteratur och forskningsområden

Litteratur

Inom TAM-Arkiv har litteraturförteckningar och översikter över forskning inom tjänstemannaområdet tagits fram. Följande dokument går att ladda ned som pdf-dokument:

→ Förteckning över (huvudsakligen svensk) litteratur om tjänstemän utgiven under perioden 1990 till 2002 (120 kb)
→ Forskning om tjänstemannagrupperna del 1 (8.9 Mb)
→ Forskning om tjänstemannagrupperna del 2 (6.5 Mb)
→ Historia om tjänstemän – förslag till grundkurs år 2002 (11 kb)

Här finns en sammanställning av medlemsutvecklingen år för år, för i stort sett samtliga svenska fackförbund. Det går också att följa organisationernas historia, bildande och sammanslagningar:

Anders Kjellberg, The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century

Forskningsområden

En ingång till forskningsområden, är att  läsa om vad som pågår inom forskning och forskningsfrämjande på TAM-Arkiv.

Du kan även besöka våra medlemsorganisationers presentationssidor Med källorna där arkiv och forskning successivt kommer att presenteras. Besök även webbplatsterna Lärarnas historia och Ingenjörshistoria för uppslag.

Ett arkivmaterial med hög forskningspotential är yrkesminnen. TAM-Arkiv har alltsedan sin begynnelse 1985 arbetat med insamling av självbiografiskt material, främst yrkesminnen. Syftet med dokumentationsverksamheten är att komplettera arkivmaterial från medlemsförbunden med människors egna berättelser om sitt liv och arbete.

Forskningsverksamhet kan också bedrivas av icke-akademiska forskare. Exempelvis kan släktforskare ha glädje av våra arkiv för att undersöka sin släktskapshistoria. Källmaterial som är av intresse för släktforskning är främst medlemsregister och matriklar, av vilka många är illustrerade med porträttfotografier. TAM-Arkiv innehåller föreningsarkiv.

Uppsatsämnen för studenter

Kompendiet ”Att forska om kvinnor och män i tjänstemannaarbete”  innehåller forskningsteman av stort intresse för i första hand studenter med intresse för arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, eller fackförenings-, professionshistoria och ekonomisk historia. Sammanställningen är tänkt som vägledning för examensansvariga på universitet och högskolor. Den innehåller inte färdigt avgränsade uppsatsämnen, men kan ge examensansvariga uppslag till intressanta ämnen.

→ Att forska om kvinnor och män i tjänstemannaarbete (pdf)

TAM-Arkivs personal hjälper exemensansvariga eller studenter att ta fram arkivmaterial efter ämne och inriktning t.ex. sjuksköterskor, lärare etc. Handledare kan dessutom vända sig till TAM-Arkiv och få tips om arkivmaterial.