TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Föreningsarkiv och att skapa ett arkiv för er förening

Föreningsarkiv och att skapa ett arkiv för er förening

Föreningsarkiv i Sverige är viktiga för att bevara material.

Vill du föreviga din förening?

Ett föreningsarkiv är en samling dokument som en förening har samlat och bevarat och som är relevanta för föreningens verksamhet. Det kan handla om protokoll, fotografier, brev, tidningar och annat. Föreningsarkivet innehåller vanligtvis information om föreningens historia, medlemmar, verksamhet och beslut.

Föreningsarkivets syfte är att hjälpa till att bevara föreningens historia och kultur. Det kan också användas som en resurs för forskning.

I dag är föreningsarkiv fortsatt en viktig del av föreningslivet och kulturarvet. Många föreningar och organisationer arbetar aktivt med att bevara och dokumentera sin historia och verksamhet. Föreningsarkiv finns på olika nivåer, från enskilda föreningar till kommunala och nationella arkiv. Om föreningen inte har resurserna för att organisera och bevara sitt föreningsarkiv kan man vända sig till arkivinstitutioner eller andra organisationer som kan hjälpa till med att bevara och arkivera materialet.

Teknik som är viktig för föreningsarkiv

Tekniska framsteg har gjort det möjligt att skapa och förvara föreningsarkiv i digital form, vilket gör att dokumentationen kan vara mer lättillgänglig och sökbar. Det är viktigt att säkerställa att även digitala föreningsarkiv organiseras och bevaras på ett sätt som gör att dokumenten är tillgängliga och bevaras på lång sikt.