TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Föreningen Norden ▸ Sinikka Bohlin – en ordförande med miljöengagemang

Sinikka Bohlin – en ordförande med miljöengagemang

Sinikka Bohlin föddes 1947 i Björneborg i Finland. Hon gick i skolan i Torneå och började sedan läsa på Lärarhögskolan i Uleåborg. Efter avslutad folkskollärarexamen började hon jobba som lärare i Torneå-dalen.

Hon har två halvbröder som kom till Sverige från Finland under andra världskriget som s.k. ”krigsbarn”. Sinikka migrerade som vuxen från Finland till Gotland för att hjälpa en av sina halvbröder med barnpassning. Efter en tid flyttade hon till Gävle och började då att arbeta som hemspråkslärare.

Hon började så småningom att engagera sig politiskt inom ramen för socialdemokraterna under 1970-talet och blev invald i kommunfullmäktige i Gävle. Sedan blev hon under 1980-talet svensk medborgare och valdes in i Sveriges Riksdag 1988.

Hon har som riksdagsledamot deltagit i de flesta stora utredningar inom miljöområdet samt varit ensamutredare i frågor gällande Försöksdjur och Producentansvar/återvinning. Under sin tid som delegationsledare i den svenska delegationen i NR hade hon även ansvaret för samarbete med Nord Västra Ryssland, demokrati, ungdomarnas möjlighet att delta samt miljö- och hälsofrågor.

Hon valdes så småningom in i Nordiska rådet och arbetade där med miljöfrågor. Hon var vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 1995-2002 och andre vice ordförande i samma utskott 2002-2006. Hon kunde utveckla sitt miljöengagemang inom NR inom Östersjöområdet som ledamot i det Parlamentariska Östersjörådet. Jag var även ledamot i det Arktiska parlamentariska rådet med inriktning mot klimatförändringar samt urfolkens levnadsvillkor.

Hon var under 2009 president för Nordiska rådet. Hon slutade i Nordiska rådet 2010 och började sedan engagera sig i Föreningen Norden. Sinikka Bohlin blev Föreningen Nordens ordförande 2012, mycket på grund av hennes tidigare politiska engagemang för Norden-samarbetet.

Under sin tid som ordförande i föreningen har hon och övriga i styrelsen arbetat mycket med medlemsvård och att förnya verksamheten i syfte att bringa nytt liv i föreningslivet med fokus på lokal utveckling, bildning och studier, resor och vänorter.

Sinikka Bohlin menar att det mellanfolkliga samarbetet måste fortsätta i Norden med närområde oavsett hur det mellanstatliga samarbetet ser ut för tillfället. Det viktiga är att de rent mänskliga mötena fortsätter i en öppen, humanistisk anda eftersom människorna i de olika nationerna i grunden är lika.

Sinnika har också varit folkvald i Landstinget/Region Gävleborg 2011-2018, de fyra sista åren som ordförande i Regionfullmäktige. Åren 2011-2014 fick hon verka som ordförande för Folkteatern i Gävleborg. 2015 var hon med och bildade Folkteaterns vänner och hade ordförandeposten t.o.m. 2018. 2017 blev Sinnika vald till ordförande i Föreningen Norden i Gävle.